Statistikbild som ett kollage med olika grafik för statistik varvat med bild på en pappa med barn och en kvinna i hörselkåpor.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas kan vi erbjuda värdefull kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet. Nu kan du också själv ta fram statistik med hjälp av vårt statistikverktyg.

I vår skadedatabas finns information lagrad om drygt 15 miljoner försäkringsärenden från 1970-talet fram till idag. Databasen är en unik kunskapskälla som vi använder i analyser och som grund för våra rapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro. Den statistik vi tar fram används också främst av fack- och arbetsgivarorganisationer och av forskare. Vi använder även skadedatabasen som en av utgångspunkterna för beslut om vilka forskningsprojekt Afa Försäkring ska finansiera.

Vi bidrar med kunskap som kan användas i arbetsmiljöarbete genom att publicera en årlig rapport som beskriver utvecklingen av godkända arbetsskador och sjukfall. I år rapporterar vi att antalet allvarliga arbetsskador och den långvariga sjukfrånvaron har ökat något, i både offentlig och privat sektor. Nu har vi också lanserat ett interaktivt statistikverktyg som gör det möjligt för dig som användare att själv ta ut statistik från vår årsrapport.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta ut egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta ut egen statistik. Det finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.

Staplar i ett diagram.

Se alla våra statistik­rapporter

Varje år publicerar vi statistik­rapporter baserade på 15 miljoner ärenden i vår unika skadedatabas. Ta del av de senaste rapporterna här.

Kvinna pratar i mobil

Kontakta oss om statistik

Är du forskare eller arbetar du för någon av arbets­marknadens parter och är intresserad av statistik över långvarig sjukfrånvaro eller arbetsskador? Då hittar du våra kontaktpersoner här.

Prenumerera på statistik­rapporter

Starta en prenumeration för att ta del av våra kommande statistik­rapporter.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenumeration. Mer information om hur Afa Försäkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.