Kvinna som går igenom en checklista på ett lager.

Foto: Johnér Bildbyrå AB

För dig som arbetsmiljö-/skydds­ombud

Din arbetsgivare kan ansöka om ekonomiskt stöd för dig som är arbetsmiljö-/skydds­ombud som går en arbetsmiljö­utbildning under 2023. Här finns information till dig om stöd för arbetsmiljö­utbildning.

Information i korthet om vad som gäller:

  • Stöd kan sökas av din arbetsgivare för arbetsmiljöutbildningar som genomförs under innevarande kalenderår. Satsningen pågår under 2021-2023.

  • Stöd ges för vidareutbildningar i arbetsmiljö till skydds-/arbetsmiljöombud.

  • Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser där skydds-/arbetsmiljöombud och chefer deltar tillsammans för att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

  • Om skydds-/arbetsmiljö­ombud och chefer deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skydds-/arbetsmiljö­ombud deltar separat utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften. Läs mer under vanliga frågor och svar för kostnadstak.

  • Bekostnad av skydds-/arbetsmiljöombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet. Däremot om skydds-/arbetsmiljöombud och chefer deltar gemensamt på grundläggandeutbildning så utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften för chefer.

Villkor för arbetsgivare – ladda ner "Ansökan om stöd för arbetsmiljö­utbildning"

Läs och ladda ner de detaljerade villkoren som gäller stödet: