Arbetsskade­försäkring för lantbrukare

Afa För­säkring är sedan 1 januari 2020 försäkringsgivare för Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA, för arbetsskador som inträffade mellan 1978 och 1994.

Det innebär att vi för Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA) hanterar pågående utbetalningar till lantbrukare för ärenden daterade mellan 1 juli 1978 och 30 juni 1994.

För att omfattas av arbetsskade­försäkring från 1 juli 1994 behöver du som lantbrukare ha tecknat egen för­säkring hos Afa För­säkring.

Tillbaka till försäkringsvillkor för arbetsskadeförsäkring