Två personer står och arbetar vid rullband med tomater

Foto: Johnér

Prenumerera på våra statistik­rapporter

Visste du att Afa För­säkring har en skadedatabas med 15 miljoner försäk­rings­ären­den från 1970-talet fram till idag? Vi baserar våra statistik­rapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro på denna unika kunskaps­källa.

Statistik­rapporterna hjälper oss att förstå hur arbetsskador och sjukfrånvaro ser ut för olika yrkesgrupper på svensk arbets­marknad. Om du prenumererar får du rapporterna direkt i din e-post samma dag som de släpps. Du får också inbjudningar till seminarier om statistik som ofta äger rum både fysiskt och digitalt.

Via prenumerationen får du

  • cirka 10 statistik­rapporter per år,

  • vår omfattande årsrapport som publiceras varje år i juni,

  • inbjudan till de seminarier som vi arrangerar om statistik­rapporter.

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Vår statistik förebygger ohälsa i arbetslivet

Analys och statistik om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet.

Den statistik vi tar fram har stor betydelse för arbetslivet. Därför har vi en avdelning med statistiker som fokuserar enbart på att ta fram och analysera statistik som kan användas av forskare, arbetsgivar­organisationer och fackliga organisationer som vill göra arbetsmiljön bättre.

Vi tar bland annat fram statistik­rapporter om:

  • Psykisk ohälsa

  • Vibrationsskador

  • Fallolyckor

  • Hot och våld

  • Skador och sjukfrånvaro i olika yrkesgrupper

  • Hur skador och sjukfrånvaro skiljer sig mellan män och kvinnor

Vill du veta mer?

Staplar i ett diagram.

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.