Arbetsgivar­organisationer

Det är arbetsgivar­organisationerna och de fackliga organisationerna i Sverige som förhandlar om vad som ska stå i villkoren för de kollektiv­avtalade för­säkring­arna.

Arbetsgivar­organisationerna består av arbetsgivare som är verksamma inom liknande sektorer. Organisationerna företräder arbetsgivarna i bland annat förhandlingar om kollektiv­avtal.

Både arbetsgivar­organisationerna och de fackliga organisationerna har viktiga roller i avtalsrörelsen. För det är just i kollektivavtalen som mycket av arbetslivets regler och rättigheter regleras.

Arbetsgivar­organisationer i Sverige

Här presenteras de arbetsgivar­organisationer som finns i Sverige.

Afa Försäkring

Svenskt Näringsliv

Svensk Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Sveriges Kommuner och Regioners logotyp

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har som uppgift att stödja och bidra till att utveckla kommuners och regioners verksamhet.

Sobonas logotyp

Sobona

Sobona är de kommunala företagares arbetsgivar­organisation - 1 100 medlemsföretag med 100 000 medarbetare inom 12 branscher som varje dag skapar samhällsnytta.

Fremias logotyp

Fremia

Fremia är en arbetsgivarförening som företräder kooperativa, värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer.