Låna en expert i Almedalen

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar i Almedalen 2018? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Hot och våld i kommun- och landstingssektorn

I kommuner och landsting orsakar hot och våld en femtedel av alla arbetsolyckor. Läs vår rapport med statistik för åren 2014–2016.

Till rapporten 

Rapport: Psykisk ohälsa i kommun- och landstingssektorn

Efter flera års ökning ser det nu ut som att antalet nya långa sjukfall inom avtalsområdet Kommuner och landsting har börjat avta. Andelen psykiska diagnoser fortsätter däremot att öka. 

Läs statistikrapporten

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstöd

Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör finns här bland annat filmer, broschyrer, exempel och underlag för arbetsmöten. 

Informationsmaterial för kommun- & landstingssektorn

Informationsmaterial för privata sektorn

Utbetalning från sjukförsäkringen

Nästa utbetalningsdag för dagsersättning från oss (för dig som får sjukpenning från Försäkringskassan), är den 28 mars.

Se datum för utbetalning från sjukförsäkringen

Vad händer med min anmälan?

Varje dag får vi in över tusen anmälningar och många frågor. Den här filmen besvarar en av de vanligaste: Vad händer med min anmälan?