Viktigt för dig som anmäler föräldrapenningtillägg

Du kan bara ansöka om föräldrapenningtillägg vid ett tillfälle och för en sammanhängande period. Det är därför viktigt att du planerar din föräldraledighet innan du anmäler. Du behöver inte vara ledig alla dagar i veckan under din föräldraledighet utan du kan förlägga ledigheten på det sätt som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Läs mer period för föräldraledighet

Läs vår nya hållbarhetsredovisning

Genom våra försäkringar skapar vi trygghet på jobbet för fyra miljoner människor. Detta ger oss ett särskilt ansvar att utföra vårt uppdrag på ett sådant sätt att vi bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Läs om hur vi tänker kring och arbetar med hållbarhet. 

Till hållbarhetsredovisningen 

Se film om vårt hållbarhetsarbete

Dokument visas på Mina sidor dagen efter

Visas inte dokumentet du just skickat in på Mina sidor? Lugn, det har säkert kommit fram men du ser det inte förrän nästkommande vardag efter klockan 15.

Logga in på Mina sidor

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstöd

Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör finns här bland annat filmer, broschyrer, exempel och underlag för arbetsmöten. 

Informationsmaterial för kommun- & landstingssektorn

Informationsmaterial för privata sektorn

Vi ses väl i Almedalen?

AFA Försäkring finns på plats i Almedalen. Tisdagen den 5 juli arrangerar vi tre egna seminarier och vårt tema är "En hållbar start på arbetslivet – en ödesfråga för Sverige". Nytt för i år är att vi även kommer att ha en monter vid Hamnplan måndag-onsdag där du kan träffa oss och höra mer om AFA Försäkring och vår verksamhet. Vi ser fram emot att få träffa dig!

Mer om vårt deltagande i Almedalen 2016

Utbetalning från sjukförsäkringen

Nästa utbetalningsdag för dig som får sjukpenning från Försäkringskassan (dagsersättning från oss) är den 1 juni.

Se datum för utbetalning från sjukförsäkringen