Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör inom Kommun-och landstingssektorn finns här:
- Filmer och bildspel med talande exempel, broschyrer, affischer med mera.
- Arbetsmaterial för att utveckla arbetssätt så att ingen missar den ersättning man har rätt till

För privata sektorn har vi samlat material, men även länkar till webbplatser med mer information.

Informationsmaterial för kommun- & landstingssektorn

Informationsmaterial för privata sektorn

Försenad utbetalning av dagersättning

På grund av tekniska problem kommer dagsersättningen vid sjukpenning inte kunna betalas ut som väntat den 28 maj. Utbetalningen kommer tidigast ske den 29 maj. 

Läs vår hållbarhetsredovisning

För många är kanske kopplingen mellan ett försäkringsbolag och hållbarhet inte självklar. Men för oss på AFA Försäkring är hållbarhet en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Vi strävar mot etisk, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

 Till hållbarhetsredovisningen 

Se film om vårt hållbarhetsarbete

Utlysning - Post doc-stöd för studier och forskning inom hälsa

AFA Försäkring vill främja den svenska kompetensutvecklingen inom området Hälsa, kopplat till arbetslivet, och öka möjligheten till forskarkarriärer. Därför utlyser vi ett post doc-stöd på 2 000 000 kronor inom hälsoområdet för postdoktorala studier och forskning.

Läs mer om utlysningen 

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstöd

Om du hade ett papper, vad skulle du rita då?

Vissa saker behöver papper, till exempel barns fantasi. Men en anmälan till oss kan du göra digitalt. Se när vi släpper lös barns fantasi och får höra vad de skulle vilja förverkliga med lite papper och massa kritor.

Till filmen