Almedalen 2018

Nu är temat för Almedalen 2018 bestämt. AFA Försäkring kommer att lyfta utmaningar och myter inom fysisk arbetsmiljö.

Läs mer på våra Almedalssidor

Låna en expert i Almedalen

Behöver du någon i Almedalen 2018 som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Läs om AFA Försäkrings hållbarhetsarbete

AFA Försäkrings vision är att se och hjälpa många människor till en tryggare vardag och på så sätt bidra till ett hållbart arbetsliv. Här kan du läsa vår Hållbarhetsredovisning för 2017.

Läs mer och se en film om vårt hållbarhetsarbete

Läs AFA Försäkrings årsredovisning

AFA Försäkrings årsredovisning för 2017 är här. Trevlig läsning! 

Läs mer och ta del av våra finansiella rapporter

Ny försäkringsförmån från den 1 juni

En ny försäkringsförmån, ”Särskild AGS-KL förmån”, börjar gälla från och med den 1 juni. Förmånen gäller anställda hos kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. Den ger ersättning när Försäkringskassan beslutat om indrag av sjukpenning med motivering att den anställde kan försörja sig själv genom förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Den nya förmånen betalas av AFA Försäkring och ersätter den sjuklön som betalas av arbetsgivaren. Särskild AGS-KL förmån betalas  med 77,6 procent eller 72,75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten vid insjuknandet och betalas under högst 180 dagar.

Läs mer om Särskild AGS-KL förmån här.

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstöd

Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör finns här bland annat filmer, broschyrer, exempel och underlag för arbetsmöten. 

Informationsmaterial för kommun- & landstingssektorn

Informationsmaterial för privata sektorn

Utbetalning från sjukförsäkringen

Nästa utbetalningsdag för dagsersättning från oss (för dig som får sjukpenning från Försäkringskassan), är den 29 maj.

Se datum för utbetalning från sjukförsäkringen

Vad händer med min anmälan?

Varje dag får vi in över tusen anmälningar och många frågor. Den här filmen besvarar en av de vanligaste: Vad händer med min anmälan?