Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör inom Kommun-och landstingssektorn finns här:
- Filmer och bildspel med talande exempel, broschyrer, affischer med mera.
- Arbetsmaterial för att utveckla arbetssätt så att ingen missar den ersättning man har rätt till

För privata sektorn har vi samlat material, men även länkar till webbplatser med mer information.

Informationsmaterial för kommun- & landstingssektorn

Informationsmaterial för privata sektorn

32 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa

I årets andra anslagsomgång beviljar AFA Försäkring drygt 32 miljoner kronor i anslag till 13 nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Läs mer om anslagen 

Försäkrad när du sommarjobbar?

Om företaget du sommarjobbar på har kollektivavtal kan du ha rätt till extra pengar om du skadar dig på jobbet. 

Kika även in på LO:s sida för mer information om vad som gäller när man sommarjobbar. 

Läs mer om arbetsskada

Till LO

Viktigt för dig som anmäler till föräldraförsäkringen!

Du kan bara ansöka om ersättningen vid ett tillfälle. För att få maximalt föräldrapenningtillägg ska du anmäla den period du tar ut flest föräldrapenningdagar från Försäkringskassan. Du behöver inte vara ledig alla dagar per vecka under perioden utan kan förlägga ledigheten på det sätt du och din arbetsgivare kommer överens om.    

Läs mer om sammanhängande period

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstöd

Om du hade ett papper, vad skulle du rita då?

Vissa saker behöver papper, till exempel barns fantasi. Men en anmälan till oss kan du göra digitalt. Se när vi släpper lös barns fantasi och får höra vad de skulle vilja förverkliga med lite papper och massa kritor.

Till filmen