Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Läs AFA Försäkrings årsredovisning

AFA Försäkrings årsredovisning för 2017 är här. Trevlig läsning! 

Läs mer och ta del av våra finansiella rapporter

Anställd i kommun eller landsting och fått sjukpenningen indragen?

Från och med den 1 juni kan den som är anställd i kommun eller landsting ha rätt till ersättning när Försäkringskassan slutat att betala ut sjukpenning för att den anställde bedöms kunna arbeta. Ersättningen baseras på sjukpenninggrundande inkomst och betalas ut i högst 180 dagar.

Här kan du läsa mer om när förmånen gäller och göra en anmälan.

Förra årets kampanj nominerad till Publishingpriset

Kampanjen Intressant vetande 2017 har blivit nominerad till Publishingpriset. Se reklamfilmen här.

Läs mer om nomineringen.

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstöd

Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör finns här bland annat filmer, broschyrer, exempel och underlag för arbetsmöten. 

Informationsmaterial för kommun- & landstingssektorn

Informationsmaterial för privata sektorn

Utbetalning från sjukförsäkringen

Nästa utbetalningsdag för dagsersättning från oss (för dig som får sjukpenning från Försäkringskassan), är den 28 september.

Se datum för utbetalning från sjukförsäkringen

Vad händer med min anmälan?

Varje dag får vi in över tusen anmälningar och många frågor. Den här filmen besvarar en av de vanligaste: Vad händer med min anmälan?