Utbetalning från sjukförsäkring eller föräldrapenningtillägg

Nästa utbetalningsdag för dagsersättning från oss (för dig som får sjukpenning från Försäkringskassan) är den 28 januari.

För föräldrapenningtillägget gäller att utbetalningen normalt kommer 7 arbetsdagar efter att du fått föräldrapenning från Försäkringskassan.

Se datum för utbetalning

Kontakta kundcenter

0771-88 00 99

Kundcenter har öppet vardagar kl 8-17

Kontakta oss

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Ansök om rehabiliteringsstöd

Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör.

Informationsmaterial för kommuner och regioner

Informationsmaterial för privata sektorn