Stängt 5/5-6/5

Den 5/5 och 6/5 har vi stängt med anledning av Kristi himmelsfärd. Måndagen den 9/5 har som vanligt öppet mellan klockan 08:00-17:00 igen.

Trevlig helg önskar vi på AFA Försäkring!

Läs vår nya hållbarhetsredovisning

Genom våra försäkringar skapar vi trygghet på jobbet för fyra miljoner människor. Detta ger oss ett särskilt ansvar att utföra vårt uppdrag på ett sådant sätt att vi bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Läs om hur vi tänker kring och arbetar med hållbarhet. 

Till hållbarhetsredovisningen 

Se film om vårt hållbarthetsarbete

Utlysning FoU-program om Hjärt- kärlsjukdomar

De senaste 10 åren har AFA Försäkring satsat 100 miljoner kronor på forskning inom hjärt- kärlsjukdomar. Nu görs ytterligare en satsning inom området då vi utlyser ett FoU-program för forskning om hjärt- kärlsjukdomar med 50 miljoner kronor. 

Läs mer om utlysningen 

Sök stöd för arbetsmiljöutbildning

Skyddsombud, arbetsmiljöombud och chefer kan gå arbetsmiljöutbildningar som arbetsgivaren kan söka stöd för.

Läs mer och ansök här

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstöd

Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör finns här bland annat filmer, broschyrer, exempel och underlag för arbetsmöten. 

Informationsmaterial för kommun- & landstingssektorn

Informationsmaterial för privata sektorn