Läs vår nya hållbarhetsredovisning

Genom våra försäkringar skapar vi trygghet på jobbet för fyra miljoner människor. Detta ger oss ett särskilt ansvar att utföra vårt uppdrag på ett sådant sätt att vi bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Läs om hur vi tänker kring och arbetar med hållbarhet. 

Till hållbarhetsredovisningen 

Se film om vårt hållbarhetsarbete

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstöd

Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör finns här bland annat filmer, broschyrer, exempel och underlag för arbetsmöten. 

Informationsmaterial för kommun- & landstingssektorn

Informationsmaterial för privata sektorn

Utbetalning från sjukförsäkringen

Nästa utbetalningsdag för dig som får sjukpenning från Försäkringskassan (dagsersättning från oss) är den 27 februari.

Se datum för utbetalning från sjukförsäkringen