Utbetalning från sjukförsäkringen

Nästa utbetalningsdag för dagsersättning från oss (för dig som får sjukpenning från Försäkringskassan) är den 27 december.

Se datum för utbetalning från sjukförsäkringen

Vad händer med min anmälan?

Varje dag får vi in över tusen anmälningar och många frågor. Den här filmen besvarar en av de vanligaste: Vad händer med min anmälan?

Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör finns här bland annat filmer, broschyrer, exempel och underlag för arbetsmöten. 

Informationsmaterial för kommun- & landstingssektorn

Informationsmaterial för privata sektorn

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstöd

Anställd i kommun eller landsting och fått sjukpenningen indragen?

Från och med den 1 juni kan den som är anställd i kommun eller landsting ha rätt till ersättning när Försäkringskassan slutat att betala ut sjukpenning för att den anställde bedöms kunna arbeta. Ersättningen baseras på sjukpenninggrundande inkomst och betalas ut i högst 180 dagar.

Här kan du läsa mer om när förmånen gäller och göra en anmälan.