Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör inom Kommun-och landstingssektorn finns här:
- Filmer och bildspel med talande exempel, broschyrer, affischer med mera.
- Arbetsmaterial för att utveckla arbetssätt så att ingen missar den ersättning man har rätt till

För privata sektorn har vi samlat material, men även länkar till webbplatser med mer information.

Informationsmaterial för kommun- & landstingssektorn

Informationsmaterial för privata sektorn

Forskningsåret 2014 - årsrapport

Med årliga forsknings- och utvecklingsanslag på runt 150 miljoner kronor och totalt 240 pågående forskningsprojekt, räknas AFA Försäkring till en av Sveriges största FoU-finansiärer inom arbetsmiljö och hälsa. Gemensamt för all forskning som vi stödjer är att den bidrar till praktisk nytta i arbetslivet genom att öka kunskapen om olika arbetsskador och sjukdomar – och hur dessa kan förebyggas ute på landets arbetsplatser. 

Ta en titt på årsrapporten

Viktigt för dig som anmäler till föräldraförsäkringen

Du kan bara ansöka om föräldrapenningtillägg vid ett tillfälle och för en sammanhängande period. Det är därför viktigt att du planerar din föräldraledighet och anmäler för den period som gynnar dig mest. Du behöver inte vara ledig alla dagar i veckan under din föräldraledighet utan du kan förlägga ledigheten på det sätt som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Läs mer om sammanhängande period

Årsredovisning 2014

Nu finns vår årsredovisning för 2014 för läsning. För att spara på miljön kommer årsredovisningen inte tryckas upp i år. Den finns i stället att läsa eller ladda ner här på vår hemsida. Hållbarhetsredovisningen kommer publiceras separat längre fram i år.

Läs årsredovisningen här