Utbetalning från sjukförsäkring eller föräldrapenningtillägg

Nästa utbetalningsdag för dagsersättning från oss (för dig som får sjukpenning från Försäkringskassan) är den 26 februari.

Nästa utbetalningsdag för föräldrapenningtillägg är den 28 februari.

Se datum för utbetalning

Kontakta kundcenter

0771-88 00 99

Kundcenter har öppet vardagar kl 8-17

Kontakta oss

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Ansök om rehabiliteringsstöd

Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör.

Informationsmaterial för kommuner och regioner

Informationsmaterial för privata sektorn