Läs vår rapport om Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang

I denna rapport har vi valt att använda vår skadedatabas för att belysa arbetsolyckor och sjukfrånvaro bland yrken inom handel och restaurang. Dessa yrkesgrupper tillhör inte de mest skadedrabbade, men är ofta en väg in på arbetsmarknaden bland många unga.

Läs mer i rapporten

Arbetsskade- och sjukfrånvarorapport 2017

Vår arbetsskaderapport är Sveriges mest omfattande inom området och innehåller den senaste utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Rapporten bygger på vår databas som innehåller mer än 13 miljoner ärenden vilket gör den till en unik kunskapskälla.

Info och video från seminariet

Läs eller ladda ner rapporten

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstöd

Informations- och stödmaterial

För dig som är arbetsgivare, facklig representant eller försäkringsinformatör finns här bland annat filmer, broschyrer, exempel och underlag för arbetsmöten. 

Informationsmaterial för kommun- & landstingssektorn

Informationsmaterial för privata sektorn

Utbetalning från sjukförsäkringen

Nästa utbetalningsdag för dagsersättning från oss (för dig som får sjukpenning från Försäkringskassan), är den 28 November.

Se datum för utbetalning från sjukförsäkringen

Vad händer med min anmälan?

Varje dag får vi in över tusen anmälningar och många frågor. Den här filmen besvarar en av de vanligaste: Vad händer med min anmälan?