Restauranganställda lagar mat i köket.

Foto: Johnér Bildbyrå

Kollektiv­avtalade för­säkring­ar

Kollektiv­avtalade för­säkring­ar är en av de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. 9 av 10 är försäkrade via jobbet. Det ger dig som anställd ett ytterligare skydd om något händer i ditt liv. Alla omfattas på lika villkor och utan hälsoprövning.

Kollektiv­avtalade för­säkring­ar är en del av kollektiv­avtalet, och du är därför försäkrad genom ditt jobb. För­säkring­arna är en del av den unika svenska modellen. Det är de centrala organisationerna för arbetsgivare och fackförbund som förhandlar fram vilka för­säkring­ar som ska finnas på svenska arbetsplatser och vilka villkor som ska gälla.

De kollektiv­avtalade för­säkring­arna kompletterar de så kallade lagstadgade för­säkring­arna, och ger dig en extra ekonomisk trygghet vid:

Alla omfattas på lika villkor

Alla anställda är försäkrade på lika villkor och det krävs ingen hälsoprövning.

Försäkringspyramiden

Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Det finns flera försäkringsskydd, däribland de kollektiv­avtalade för­säkring­arna.

Pyramid som illustrerar olika försäkringsskydd - från basen och uppåt: Lagstadgade försäkringar, kollektivavtalad försäkring, gruppförsäkring, individuell försäkring

Lagstadgad för­säkring Sverige har ett lagstadgat inkomstskydd för samtliga svenska arbetstagare och som är fundamentet i pyramiden. Här gäller lagen om sjuklön samt socialförsäkringsbalken med till exempel sjukförsäkring, arbetsskade­försäkring och pensionsförsäkring. De lagstadgade för­säkring­arna hanteras av Försäkrings­kassan.

Kollektiv­avtalad för­säkring Ovanpå det lagstadgade inkomstskyddet ligger ett kompletterande skydd som bestäms i kollektiv­avtal mellan arbetsgivarna och de anställdas fackliga organisationer. Hela 90 procent av alla arbetstagare i Sverige omfattas automatiskt av dessa för­säkring­ar genom sitt anställningsavtal. Arbetsgivaren betalar premien.

Gruppförsäkring På den tredje nivån finns ett försäkringsskydd för medlemmar som tillhör vissa fackförbund. Till skillnad från de två tidigare kan arbetstagaren i viss utsträckning själv välja om den vill teckna för­säkring­ar här eller inte.

Individuell för­säkring På toppen av pyramiden har du de individuella för­säkring­arna. De tecknas mellan privatpersoner och privata försäkringsbolag till marknadsmässiga villkor.

Alla med kollektiv­avtal omfattas

Om du har kollektiv­avtal omfattas du av minst en av våra för­säkring­ar. Vilken eller vilka du omfattas av beror på din an­ställning.

Vi arbetar med kollektiv­avtalade för­säkring­ar inom dessa avtalsområden:

  • Privatanställd arbetare

  • Privatanställd tjänsteman

  • Kooperativt anställd arbetare

  • Kooperativt anställd tjänsteman

  • Anställd i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

  • Statligt anställd

Översikt av kollektiv­avtalade för­säkring­ar

Skulle det visa sig att du inte omfattas av en viss för­säkring hos oss, så gör du förmodligen det hos någon annan. I den här matrisen kan du se om du omfattas hos oss eller vem du ska vända dig till om du inte gör det.

Prata med din arbetsgivare eller facket för att ta reda på vad ni har för för­säkring­ar på din arbetsplats.

Matris över kollektivavtalade försäkringar

För­säkring­arna är kopplade till din an­ställning

Din arbetsgivare behöver ha kollektiv­avtal eller ha tecknat kollektiv­avtal för att du ska omfattas. Detta oavsett om du är med i facket eller inte.

För­säkring­arna börjar gälla direkt när en arbetsgivare har tecknat kollektiv­avtal. De gäller även om arbetsgivaren inte betalat in premien än.

Arbetsgivare utan kollektiv­avtal kan också teckna för­säkring­ar.

Arbetsgivaren betalar försäkringspremien

Det är arbetsgivaren som tecknar för­säkring och betalar premien.

Det är Fora som på uppdrag av arbets­marknadens parter tecknar avtal, fakturerar och inkasserar premier.

Att så många människor försäkras på lika villkor gör att kostnaden för administrationen kan sänkas och att de premier som arbetsgivaren betalar är låga.