Kollektiv­avtalade försäkringar

Kollektiv­avtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. De ger dig som anställd ett ytterligare skydd om något händer i ditt liv. Idag är 4,9 miljoner människor försäkrade hos oss. Alla omfattas på lika villkor och utan hälsoprövning.

Vad är kollektivavtalade försäkringar?

Kollektivavtalade försäkringar är en del av kollektivavtalet, och du är därför försäkrad genom ditt jobb. Försäkringarna är en del av den unika svenska modellen. Det är de centrala organisationerna för arbetsgivare och fackförbund som förhandlar fram vilka försäkringar som ska finnas på svenska arbetsplatser och vilka villkor som ska gälla.

De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar de så kallade lagstadgade försäkringarna, och ger dig en extra ekonomisk trygghet vid:

Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Det finns flera försäkringsskydd, däribland de kollektivavtalade försäkringarna. I vår pyramid kan du se hur de olika försäkringarna fungerar.

Pyramid som illustrerar olika försäkringsskydd - från basen och uppåt: Lagstadgade försäkringar, kollektivavtalad försäkring, gruppförsäkring, individuell försäkring

1 miljon kronor i timmen

Varje timme dygnet runt och året runt betalar vi ut en miljon kronor i ersättning från våra försäkringar. 2021 blev det totalt 8,6 miljarder.

Alla omfattas av minst en kollektivavtalad försäkring

Om du har kollektivavtal omfattas du av minst en av våra försäkringar. Vilken eller vilka du omfattas av beror på din anställning. Vi arbetar med kollektivavtalade försäkringar inom dessa avtalsområden:

  • Privat anställda arbetare

  • Privat anställda tjänstemän

  • Kooperativt anställda arbetare

  • Kooperativt anställda tjänstemän

  • Anställda i kommuner, regioner och vissa kommunala företag

  • Anställda inom Svenska kyrkan

  • Anställda inom det statliga avtalsområdet

Skulle det visa sig att du inte omfattas av en viss försäkring hos oss, så gör du förmodligen det hos någon annan. I den här matrisen kan du se om du omfattas hos oss eller vem du ska vända dig till om du inte gör det.

Matris över kollektivavtalade försäkringar

Försäkringarna är kopplade till din anställning

Att vara anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal, eller har tecknat en eller flera försäkringar, räcker för att de kollektivavtalade försäkringarna ska gälla.

Vissa undrar om de behöver vara med i facket för att omfattas. Det behöver du inte. Däremot behöver din arbetsgivare ha kollektivavtal eller ha tecknat kollektivavtal för att du ska omfattas. Detta oavsett om du skulle vara med i facket eller inte.

Om en arbetsgivare tecknar kollektivavtal gäller försäkringar så snart avtalet börja gälla. Så fort en arbetsgivare tecknat börjar de försäkringar att gälla som ingår i just det kollektivavtalet. Försäkringarna gäller även om arbetsgivaren inte betalat in premien än.

Alla omfattas på lika villkor

Det är arbetsgivaren som tecknar försäkring och betalar premien. När många människor försäkras på lika villkor och utan hälsoprövning kan kostnaden för administration sänkas och riskerna spridas. Det leder till förmånliga försäkringsavtal med låga premier.

Det är Fora som på uppdrag av arbets­marknadens parter tecknar avtal, fakturerar och inkasserar premier.