Externa revisorer

Vid bolagsstämmorna den 3 juni 2021 valdes revisionsföretaget Ernst & Young (med huvudansvarig revisor Daniel Eriksson) till revisor i Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag, Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag och Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag.