Externa revisorer

Vid bolags­stämman den 8 juni 2023 valdes revisions­företaget Ernst & Young (med huvudansvarig revisor Daniel Eriksson) till revisor i Afa För­säkring tjänste­pensions­aktiebolag.