Externa revisorer

Vid bolagsstämmorna den 8 juni 2023 valdes revisionsföretaget Ernst & Young (med huvudansvarig revisor Daniel Eriksson) till revisor i Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag, Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag och Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag.