Försäkring vid dödsfall

Vid dödsfall kan de närstående få ekonomisk hjälp från Tjänstegrupp­livförsäkringen (TGL). Livförsäkringen gäller oavsett om döds­fallet inträffar under arbets­tid eller på fritiden. Anmälan kan skickas in till oss av en anhörig eller en annan person.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

 • Begravningshjälp till dödsboet
 • Grundbelopp till efterlevande
 • Barnbelopp till barn under 21 år
Två sörjande personer i en soffa.
Två sörjande personer i en soffa.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en livförsäkring som finns till för att betala ut engångsbelopp till de efterlevande och begravningshjälp till dödsboet.

Försäkringen gäller för:

 • För arbetare på privata företag finns tjänstegrupplivförsäkringen genom kollektivavtalet på jobbet (avtalsområde Svenskt Näringsliv – LO).

 • Tjänstemän på privata företag täcks av försäkringen om arbetsgivaren har tecknat tilläggsförsäkringen ”Tjänstegrupplivförsäkring för tjänstemän”.

 • Egenföretagare omfattas av försäkringen om de tecknat ”Företagares egen Tjänstegrupplivförsäkring, TGL/EF”. Försäkringen kan också tecknas av företagares make, maka eller registrerad partner som är verksam i företaget.

Bra att veta:

 • Försäkringen gäller för den som avlider innan sin 66-årsdag. Före 1 juli 2023 gällde försäkringen för den som avled innan sin 65-årsdag.

 • Det gör ingen skillnad om dödsfallet inträffar under arbetstid eller på fritiden.

För mer information om hur försäkringen fungerar kan du läsa försäkringsvillkoren längst ned på denna sida.

Detta gäller för personer som omfattas av Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) hos Afa Försäkring.

Försäkringen har tre delar: begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp.

Begravningshjälp är ett skattefritt engångsbelopp som vi betalar direkt till dödsboet.

Grundbelopp är ett skattefritt engångsbelopp som vi betalar till förmånstagarna, det vill säga make, maka, registrerad partner, sambo, barn.

Barnbelopp är ett skattefritt engångsbelopp som vi betalar till den avlidnas barn som är under 21 år.

Begravningshjälpen är ett halvt prisbasbelopp.

För år 2023 är det 26 250 kronor.

För år 2022 är det 24 150 kronor.

Hur mycket som betalas ut i grundbelopp beror på arbetstid, ålder vid dödsfallet och vilka efterlevande som finns. 

Om det endast finns arvsberättigade barn som fyllt 21 år betalar vi ut grundbelopp enligt den tredje kolumnen, "Arbets­tid 8-16 timmar/vecka". Ersättningen delas mellan barnen om de är flera.

2023

Den avlidnas ålderArbets­tid minst 16 timmar/veckaArbets­tid 8-16 timmar/vecka
Under 55 år315 000 kr 157 500 kr
55 år288 750 kr 144 375 kr
56 år262 500 kr131 250 kr
57 år236 250 kr 118 125 kr
58 år210 000 kr 105 000 kr
59 år183 750 kr91 875 kr
60 år157 500 kr78 750 kr
61 år131 250 kr65 625 kr
62 år105 000 kr 52 500 kr
63 år78 750 kr39 375 kr
64 år eller över52 500 kr26 250 kr

2022

Den avlidnas ålderArbets­tid minst 16 timmar/veckaArbets­tid 8-16 timmar/vecka
Under 55 år289 800 kr144 900 kr
55 år265 650 kr132 825 kr
56 år241 500 kr120 750 kr
57 år217 350 kr108 675 kr
58 år193 200 kr96 600 kr
59 år169 050 kr84 525 kr
60 år144 900 kr72 450 kr
61 år120 750 kr60 375 kr
62 år96 600 kr48 300 kr
63 år72 450 kr36 225 kr
64 år48 300 kr24 150 kr

Vilken summa vi betalar ut till barnet beror dels på hur gammalt barnet är när föräldern avlider, dels hur många timmar i veckan föräldern arbetade.

2023

Barnets ålder vid döds­falletArbets­tid minst 16 timmar/veckaArbets­tid 8-16 timmar/vecka
Under 17 år105 000 kr52 500 kr
17-18 år78 750 kr39 375 kr
19-20 år52 500 kr26 250 kr

2022

Barnets ålder vid döds­falletArbets­tid minst 16 timmar/veckaArbets­tid 8-16 timmar/vecka
Under 17 år96 600 kr48 300 kr
17-18 år72 450 kr36 225 kr
19-20 år48 300 kr24 150 kr
Person som sitter vid dator.

Så går anmälan till

Här kan du läsa mer om hur du anmäler och söker ersättning från tjänstegrupp­livförsäkringen och vad du behöver till anmälan.

Detta gäller för personer som omfattas av Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) hos Afa Försäkring.

Vi betalar ut begravningshjälp till dödsboet, grundbelopp till anhöriga och barnbelopp till barn. Vilka som får grundbeloppet finns bestämt i förmånstagarordningen i försäkringsvillkoren. De vanliga, eller generella, förmånstagarna är:

 • make/maka/registrerad partner

 • sambo

 • barn.

Förmånstagarordning

I förmånstagarordningen står det till vilka vi betalar ut grundbelopp från försäkringen.

 1. I första hand till make, maka eller registrerad partner.

 2. I andra hand till sambo som den avlidna har barn eller väntar barn med.

 3. I tredje hand till sambo som den avlidna bott i minst 6 månader i ett äktenskapsliknande förhållande.

 4. I fjärde hand till den avlidnas barn.

Om den avlidna och sambon inte hade gemensamma barn, så får sambon och den avlidnas barn hälften var av grundbeloppet.

Om man har ansökt om skilsmässa eller upplösande av partnerskap så är inte make, maka eller registrerad partner förmånstagare till den avlidna.

Om du vill ändra i förordnandet för förmånstagare fyller du i blanketten nedan och skickar in till oss. Du behöver inte göra något om du inte har några synpunkter på de generella förmånstagarna som beskrivs ovan.

När dödsfallet är orsakat av en arbetsskada ska detta även anmälas till vår arbetsskadeförsäkring via en blankett. Skriv ut den och skicka in till Afa Försäkring, 106 27 Stockholm.

Om Tjänstegrupplivförsäkringen inte finns hos oss på Afa Försäkring, ska du anmäla till det försäkringsbolag som gäller på den avlidnas arbetsplats, till exempel KPA för anställd inom kommun eller region eller SPV för statligt anställd.

Observera att de anhöriga även ska anmäla dödsfallet till Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL).

3 filer

Efterskydd innebär att tjänstegrupplivförsäkringen i vissa fall fortsätter att gälla om den som avlidit inte längre jobbade kvar på sin arbetsplats.

Det allmänna efterskyddet gäller i 180 dagar efter att den anställda avslutat sin anställning. Det förutsätter att anställningen varade i 180 dagar eller längre. Om anställningen var kortare, gäller efterskyddet i lika många dagar som anställningen varade.

Om den som avlidit var anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen kan efterskyddet förlängas till högst två år.

Vid sjukdom under tiden som man har efterskydd fortsätter försäkringen att gälla som längst fram till dagen innan 66-årsdagen. (Före 1 juli 2023 gällde försäkringen fram till dagen innan 65-årsdagen.)

Om den anställdas make, maka, registrerad partner eller sambo inte har egen tjänstegrupplivförsäkring och avlider medan efterskyddet varar så kan vi betala viss ersättning.

Den som har Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) genom jobbet kan anmäla till oss om make, maka, sambo eller registrerad partner skulle avlida.

Det gäller i de fall som den avlidna inte omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring genom sin anställning eller om ersättningen från den försäkringen är lägre än från försäkringen hos oss.

Den ersättning som kan betalas ut är begravningshjälp samt barnbelopp för varje barn som är under 17 år.

Den som slutar jobba innan 66 och har vår Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) genom jobbet kan ha kvar livförsäkringen genom att teckna en egen försäkring.

Läs mer om hur fortsättningsförsäkringen fungerar

Den som får avtalspension tidigare än den egentliga pensionen och har vår Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) genom jobbet kan ha kvar livförsäkringen genom att arbetsgivaren tecknar försäkringen.

Läs mer om hur försäkringen fungerar vid tjänstepension

Om du har frågor om vilken livförsäkring som finns på din arbetsplats, prata med arbetsgivare eller facklig representant.

Typ av anställningTGL via Afa FörsäkringKommen­tar
Arbetare på privat företagJaFör alla med kollektiv­avtal inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv - LO.
Tjänsteman på privat företagNejJa, om arbetsgivaren har tecknat tilläggsförsäkringen "Tjänstegrupp­livförsäkring för tjänstemän".
EgenföretagareNejJa, om egenföretagare har tecknat ”Företagares egen Tjänstegrupp­livförsäkring, TGL/EF”.
Arbetare inom kooperationen NejFolksam har livförsäkring för arbetare inom kooperationen.
Tjänsteman inom kooperationenNejFör tjänstemän inom kooperationen finns olika livförsäkringar, fråga arbetsgivare eller facklig representant.
Kommuner och regionerNejKPA har livförsäkring för anställda inom kommuner och regioner.
Svenska kyrkanNejKPA har livförsäkring för anställda inom Svenska kyrkan.
Kommunalt företagNejKPA har livförsäkring för anställda inom kommunala företag.
StatenNejSPV har livförsäkring för statligt anställda.

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

Nej, ersättningen som betalas ut är fri från inkomstskatt.

Nej, försäkringen gäller enbart för dödsfall innan 65-årsdagen.

Ja, du kan ändra ordningen på förmånstagarna.

Du behöver inte göra något om du är nöjd med de generella förmånstagarna som beskrivs under rubriken "Vem betalar vi ersättning till?".

Är du inte nöjd hittar du där en blankett för att ändra förmånstagarordningen. Ladda ner blanketten, fyll i den och skicka till oss.

Familje­skydd är en livförsäkring som du som är arbetare på ett privat företag eller egenföretagare kan teckna själv utöver Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL). Du väljer själv hur mycket pengar familjen ska få och under hur många år som pengarna betalas ut. Läs mer om Familjeskydd

Är du inte nöjd, kan du överklaga. Läs mer under om du inte är nöjd.

Här hittar du samtliga försäkringsvillkor och faktablad för vår Tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

Försäkringsvillkor

9 filer

Förskolelärare läser en bok med barn

Familje­skydd – extra livförsäkring till din familj

Med familje­skydd får din familj pengar om du skulle avlida innan du fyller 65 år. Familje­skydd kan du teckna som är arbetare på ett privat företag eller är egenföretagare och har Avtals­pension SAF-LO.