Försäkring vid dödsfall

Vid dödsfall kan de närstående få ekonomisk hjälp från Tjänstegrupp­livförsäkringen (TGL). Livförsäkringen gäller oavsett om döds­fallet inträffar under arbets­tid eller på fritiden. Anmälan kan skickas in till oss av en anhörig eller en annan person.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

 • Begravningshjälp till dödsboet
 • Grundbelopp till efterlevande
 • Barnbelopp till barn under 21 år
Två sörjande personer i en soffa.
Två sörjande personer i en soffa.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en livförsäkring som finns till för att betala ut engångsbelopp till de efterlevande och begravningshjälp till dödsboet.

Försäkringen gäller för:

 • För arbetare på privata företag finns tjänstegrupplivförsäkringen genom kollektivavtalet på jobbet (avtalsområde Svenskt Näringsliv – LO).

 • Tjänstemän på privata företag täcks av försäkringen om arbetsgivaren har tecknat tilläggsförsäkringen ”Tjänstegrupplivförsäkring för tjänstemän”.

 • Egenföretagare omfattas av försäkringen om de tecknat ”Företagares egen Tjänstegrupplivförsäkring, TGL/EF”. Försäkringen kan också tecknas av företagares make, maka eller registrerad partner som är verksam i företaget.

Bra att veta:

 • Försäkringen gäller för den som avlider innan sin 65-årsdag.

 • Det gör ingen skillnad om dödsfallet inträffar under arbetstid eller på fritiden.

För mer information om hur försäkringen fungerar kan du läsa försäkringsvillkoren längst ned på denna sida.

Detta gäller för personer som omfattas av Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) hos Afa Försäkring.

Försäkringen har tre delar: begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp.

Begravningshjälp är ett skattefritt engångsbelopp som vi betalar direkt till dödsboet.

Grundbelopp är ett skattefritt engångsbelopp som vi betalar till förmånstagarna, det vill säga make, maka, registrerad partner, sambo, barn.

Barnbelopp är ett skattefritt engångsbelopp som vi betalar till den avlidnas barn som är under 21 år.

Begravningshjälpen är ett halvt prisbasbelopp, för år 2023 är det 26 250 kronor.

Hur mycket som betalas ut i grundbelopp beror på arbetstid, ålder vid dödsfallet och vilka efterlevande som finns. 

Om det endast finns arvsberättigade barn som fyllt 21 år betalar vi ut grundbelopp enligt den tredje kolumnen, "Arbets­tid 8-16 timmar/vecka". Ersättningen delas mellan barn som fyllt 21 år.

Den avlidnas ålderArbets­tid minst 16 timmar/veckaArbets­tid 8-16 timmar/vecka
Den avlidnas ålderUnder 55 årArbetstid minst 16 timmar/vecka315 000 krArbetstid 8-16 timmar/vecka 157 500 kr
Den avlidnas ålder55 årArbetstid minst 16 timmar/vecka288 750 krArbetstid 8-16 timmar/vecka 144 375 kr
Den avlidnas ålder56 årArbetstid minst 16 timmar/vecka262 500 krArbetstid 8-16 timmar/vecka131 250 kr
Den avlidnas ålder57 årArbetstid minst 16 timmar/vecka236 250 krArbetstid 8-16 timmar/vecka 118 125 kr
Den avlidnas ålder58 årArbetstid minst 16 timmar/vecka210 000 krArbetstid 8-16 timmar/vecka 105 000 kr
Den avlidnas ålder59 årArbetstid minst 16 timmar/vecka183 750 krArbetstid 8-16 timmar/vecka91 875 kr
Den avlidnas ålder60 årArbetstid minst 16 timmar/vecka157 500 krArbetstid 8-16 timmar/vecka78 750 kr
Den avlidnas ålder61 årArbetstid minst 16 timmar/vecka131 250 krArbetstid 8-16 timmar/vecka65 625 kr
Den avlidnas ålder62 årArbetstid minst 16 timmar/vecka105 000 krArbetstid 8-16 timmar/vecka 52 500 kr
Den avlidnas ålder63 årArbetstid minst 16 timmar/vecka78 750 krArbetstid 8-16 timmar/vecka39 375 kr
Den avlidnas ålder64 år eller överArbetstid minst 16 timmar/vecka52 500 krArbetstid 8-16 timmar/vecka26 250 kr

Vilken summa vi betalar ut till barnet beror dels på hur gammalt barnet är när föräldern avlider, dels hur många timmar i veckan föräldern arbetade.

Barnets ålder vid döds­falletArbets­tid minst 16 timmar/veckaArbets­tid 8-16 timmar/vecka
Barnets ålder vid dödsfalletUnder 17 årArbetstid minst 16 timmar/vecka105 000 krArbetstid 8-16 timmar/vecka52 500 kr
Barnets ålder vid dödsfallet17-18 årArbetstid minst 16 timmar/vecka78 750 krArbetstid 8-16 timmar/vecka39 375 kr
Barnets ålder vid dödsfallet19-20 årArbetstid minst 16 timmar/vecka52 500 krArbetstid 8-16 timmar/vecka26 250 kr
Person som sitter vid dator.

Så går anmälan till

Här kan du läsa mer om hur du anmäler och söker ersättning från tjänstegrupp­livförsäkringen och vad du behöver till anmälan.

Detta gäller för personer som omfattas av Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) hos Afa Försäkring.

Vi betalar ut begravningshjälp till dödsboet, grundbelopp till anhöriga och barnbelopp till barn. Vilka som får grundbeloppet finns bestämt i förmånstagarordningen i försäkringsvillkoren. De vanliga, eller generella, förmånstagarna är:

 • make/maka/registrerad partner

 • sambo

 • barn.

Förmånstagarordning

I förmånstagarordningen står det till vilka vi betalar ut grundbelopp från försäkringen.

 1. I första hand till make, maka eller registrerad partner.

 2. I andra hand till sambo som den avlidna har barn eller väntar barn med.

 3. I tredje hand till sambo som den avlidna bott i minst 6 månader i ett äktenskapsliknande förhållande.

 4. I fjärde hand till den avlidnas barn.

Om den avlidna och sambon inte hade gemensamma barn, så får sambon och den avlidnas barn hälften var av grundbeloppet.

Om man har ansökt om skilsmässa eller upplösande av partnerskap så är inte make, maka eller registrerad partner förmånstagare till den avlidna.

När dödsfallet är orsakat av en arbetsskada ska detta även anmälas till vår arbetsskadeförsäkring via en blankett. Skriv ut den och skicka in till Afa Försäkring, 106 27 Stockholm.

Om Tjänstegrupplivförsäkringen inte finns hos oss på Afa Försäkring, ska du anmäla till det försäkringsbolag som gäller på den avlidnas arbetsplats, till exempel KPA för anställd inom kommun eller region eller SPV för statligt anställd.

Observera att de anhöriga även ska anmäla dödsfallet till Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL).

3 filer

Om den som avlidit inte längre jobbade kvar på sin arbetsplats, kan Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i vissa fall gälla genom så kallat efterskydd.

Det allmänna efterskyddet gäller i 180 dagar efter att den anställda avslutat sin anställning. Det förutsätter att anställningen varade i 180 dagar eller längre. Om anställningen var kortare, gäller efterskyddet i lika många dagar som anställningen varade.

Om den som avlidit var anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen kan efterskyddet förlängas till högst två år.

Vid sjukdom under tiden som man har efterskydd fortsätter försäkringen att gälla som längst fram till dagen innan 65-årsdagen.

Den som har Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) genom jobbet kan anmäla till oss om make, maka, sambo eller registrerad partner skulle avlida.

Det gäller i de fall som den avlidna inte omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring genom sin anställning eller om ersättningen från den försäkringen är lägre än från försäkringen hos oss.

Den ersättning som kan betalas ut är begravningshjälp samt barnbelopp för varje barn som är under 17 år.

Den som slutar jobba innan 65 och har vår Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) genom jobbet kan ha kvar livförsäkringen genom att teckna en egen försäkring.

Läs mer om hur fortsättningsförsäkringen fungerar

Den som får avtalspension tidigare än den egentliga pensionen och har vår Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) genom jobbet kan ha kvar livförsäkringen genom att arbetsgivaren tecknar försäkringen.

Läs mer om hur försäkringen fungerar vid tjänstepension

Om du har frågor om vilken livförsäkring som finns på din arbetsplats, prata med arbetsgivare eller facklig representant.

Typ av anställningTGL via Afa FörsäkringKommen­tar
Typ av anställningArbetare på privat företagTGL via Afa FörsäkringJaKommentarFör alla med kollektivavtal inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv - LO.
Typ av anställningTjänsteman på privat företagTGL via Afa FörsäkringNejKommentarJa, om arbetsgivaren har tecknat tilläggsförsäkringen "Tjänstegrupp­livförsäkring för tjänstemän".
Typ av anställningEgenföretagareTGL via Afa FörsäkringNejKommentarJa, om egenföretagare har tecknat ”Företagares egen Tjänstegrupp­livförsäkring, TGL/EF”.
Typ av anställningArbetare inom kooperationen TGL via Afa FörsäkringNejKommentarFolksam har livförsäkring för arbetare inom kooperationen.
Typ av anställningTjänsteman inom kooperationenTGL via Afa FörsäkringNejKommentarFör tjänstemän inom kooperationen finns olika livförsäkringar, fråga arbetsgivare eller facklig representant.
Typ av anställningKommuner och regionerTGL via Afa FörsäkringNejKommentarKPA har livförsäkring för anställda inom kommuner och regioner.
Typ av anställningSvenska kyrkanTGL via Afa FörsäkringNejKommentarKPA har livförsäkring för anställda inom Svenska kyrkan.
Typ av anställningKommunalt företagTGL via Afa FörsäkringNejKommentarKPA har livförsäkring för anställda inom kommunala företag.
Typ av anställningStatenTGL via Afa FörsäkringNejKommentarSPV har livförsäkring för statligt anställda.

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

Nej, ersättningen som betalas ut är fri från inkomstskatt.

Nej, försäkringen gäller enbart för dödsfall innan 65-årsdagen.

Ja, du kan ändra ordningen på förmånstagarna.

Du behöver inte göra något om du är nöjd med de generella förmånstagarna som beskrivs under rubriken "Vem betalar vi ersättning till?".

Är du inte nöjd hittar du där en blankett för att ändra förmånstagarordningen. Ladda ner blanketten, fyll i den och skicka till oss.

Familje­skydd är en livförsäkring som du som är arbetare på ett privat företag eller egenföretagare kan teckna själv utöver Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL). Du väljer själv hur mycket pengar familjen ska få och under hur många år som pengarna betalas ut. Läs mer om Familjeskydd

Är du inte nöjd, kan du överklaga. Läs mer under om du inte är nöjd.

Här hittar du samtliga försäkringsvillkor och faktablad för vår Tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

Försäkringsvillkor

9 filer

Omslag till Försäkringsvillkor och bestämmelser 2022
PDF

Försäkringsvillkor för privat sektor

Läs villkor för dessa försäkringar: Avtalsgrupp­sjukförsäkring (AGS), Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL), Försäkring om avgångs­bidrag (AGB), Föräldra­penning­tillägg (FPT) och premie­befrielse­försäkring.

Filnummer: F0265
Ladda ner (1.85 MB)
Förskolelärare läser en bok med barn

Familje­skydd – extra livförsäkring till din familj

Med familje­skydd får din familj pengar om du skulle avlida innan du fyller 65 år. Familje­skydd kan du teckna som är arbetare på ett privat företag eller är egenföretagare och har Avtals­pension SAF-LO.