För­säkring vid dödsfall

Vid dödsfall kan de närstående få ekonomisk hjälp från Tjänstegrupp­livförsäkringen (TGL). Livförsäkringen gäller oavsett om döds­fallet inträffar under arbets­tid eller på fritiden. Anmälan kan skickas in till oss av en anhörig eller en annan person.

Den här sidan finns i olika varianter för anställda och arbetsgivare. Anpassa sidan så att du får rätt information.

Försäkringen kan ge

  • Begravningshjälp till dödsboet
  • Grundbelopp till efterlevande
  • Barnbelopp till barn under 21 år
Två sörjande personer i en soffa.
Två sörjande personer i en soffa.
Person som sitter vid dator.

Så går anmälan till

Här kan du läsa mer om hur du anmäler och söker ersättning från tjänstegrupp­livförsäkringen och vad du behöver till anmälan.

Förskolelärare läser en bok med barn

Familje­skydd – extra livförsäkring till din familj

Med familje­skydd får din familj pengar om du skulle avlida innan du fyller 65 år. Familje­skydd kan du teckna som är arbetare på ett privat företag eller är egenföretagare och har Avtals­pension SAF-LO.