Vidareutbildning för försäkrings­informatörer

Som försäkrings­informatör erbjuds du fortsatt varje år en Vidareutbildning som liksom Grundutbildningen är gemensam för både arbetsgivarens och fackets försäkrings­informatörer.

Fysisk Vidareutbildning (en dag)

Vi startar dagen med kaffe och smörgås klockan 08:30.Utbildningen startar klockan 09:00 och slutar klockan 16:00.
Du kallas till Vidareutbildning en gång om året.

Digital Vidareutbildning (en dag)

Utbildningen startar klockan 09:00 och slutar klockan 16:00.
Du kallas till Vidareutbildning en gång om året.

Utbildningsort

Under höstterminen kan du välja om du vill genomföra din utbildning på plats i en kurslokal eller i ett helt digitalt möte.

De fysiska Vidareutbildningarna pågår en heldag och genomförs i kurslokaler runt om i landet.

De digitala Vidareutbildningarna pågår en heldag och genomförs via Zoom.

Innehåll

Vidareutbildningen ger dig möjlighet till repetition och uppdatering av dina kunskaper om lag- och avtalsförsäkringarna vid sjukdom och arbetsskada. Liksom under Grundutbildningarna läggs också stor vikt vid diskussioner om hur du bäst kan nå ut med information om för­säkring­arna i din organisation. Det är därför viktigt att du går Vidareutbildningarna regelbundet.

Observera att utbildningen, utöver försäkrings­skyddet enligt lag, endast avhandlar kommun- och regionavtalet.

Mål

När du gått Vidareutbildningen kommer du att ha:

  • Repeterat och uppdaterat dina kunskaper om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna.

  • Fått möjlighet att ställa frågor och ta upp funderingar som dykt upp i ditt uppdrag.

  • Utbytt erfarenheter och tips med andra försäkrings­informatörer.

  • Hittat ett nätverk av andra försäkrings­informatörer och specialister.

  • Blivit inspirerad och stärkt i ditt uppdrag som försäkrings­informatör.

Du förväntas delta i en Vidareutbildning varje år, men åtminstone vartannat år för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt.

Du som är anmäld som försäkrings­informatör kommer att få en personlig inbjudan till utbildning.

Program för utbildningen

Praktisk information

Material

Till ditt förfogande har du Handboken. Du får även ytterligare material när du kommer till oss på utbildningarna. Kom ihåg att ta med dig Handboken till utbildningen. Har du tillgång till en smartphone, surfplatta eller laptop kan du, om du vill, istället använda den.

Anmälan

Anmälan till utbildningarna gäller dig personligen och är bindande. Om du avbokar din plats senare än en vecka före utbildningstillfället, medför det kostnader för våra beställare Sveriges Kommuner och Regioner, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR .

Bekräftelse

När du anmält dig via webben får du en första bekräftelse direkt. Definitiv bekräftelse med all information skickas till dig sex veckor innan utbildningen.

Lokal, måltider och logi

Afa För­säkring bokar och betalar på uppdrag av våra beställare, kostnader för lokal, måltider och vid lång resväg även logi för utbildningsdagarna. Observera att du själv inte ska boka logi utan det gör vi åt dig.

Resor

Resebeställningsblankett med telefonnummer till resebyrån och vad du ska uppge när du bokar din resa, bifogas i samband med den definitiva bekräftelsen som du får sex veckor innan utbildningen.Du tar kontakt med resebyrån senast 14 dagar före avresa för att boka din flyg- eller tågresa i 2:a klass.

Ersättningsblankett

Vi lämnar ersättning för resor med allmänna kommunikationsmedel, som inte går att boka hos resebyrån, samt parkeringskostnader. Kvitto måste bifogas. Reser du med egen bil lämnas milersättning med 37 kronor/mil.

Så här får du dina pengar

Vi skickar pengarna genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på swedbank.se/kontoregister. Det ska du göra om du har ett konto hos Swedbank eller annan svensk bank. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten.

För dig som är facklig försäkrings­informatör

Ledighet

När du får den första bekräftelsen från oss ansöker du om ledighet hos din arbetsgivare, i första hand med bibehållna löneförmåner. Det gör du med stöd av förtroendemannalagen. Om du inte får lön under utbildningsdagen från din arbetsgivare kan vi lämna ersättning. Tillsammans med den definitiva bekräftelsen bifogas ersättningsblankett med regler för ersättning vid inkomstförlust som ska fyllas i av din arbetsgivare.Inkomstförlust ersätts inte för arbetsgivarens försäkrings­informatörer

Utbetalning av ersättning

Ersättningsblanketten skickar du efter utbildningens slut till:Afa FörsäkringKommunikation106 27 StockholmErsättningarna betalas via Afa För­säkring, genom Swedbank, till det konto som finns registrerat. Finns inget sådant konto får du en utbetalningsavi.

Har du några frågor?

Kontakta någon av våra utbildningsadministratörer.

Drivs på uppdrag av

Sveriges Kommuner och Regioner logotyp
Akademikeraliansen logotyp
Kommunal logotyp
Offentliganställdas Förhandlingsråd