en undersköterska på en vårdcentral som ser glad ut och samtalar med kollegor i korridoren

Foto: Johnér

9 forsknings­projekt får 40 miljoner för forskning om friskfaktorer

NyhetPublicerad 7 maj 2024

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forsknings­projekt forska om i det nya FoU-programmet ”Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag”. Det treåriga programmet finansieras av Afa För­säkring och omfattar 40 miljoner kronor.

–FoU-programmet ska bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn och kommunala företag. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning, som jobbar med forskningsfinansiering inom områdena arbetsmiljö och hälsa.

De nio projekt som tilldelas finansiering

Kollegor samtalar på konferens

4 miljoner för forskning om hur organisationshälsa kan mätas

Jens Wahlström, forskare vid Umeå universitet, leder ett forsknings­projekt som tilldelas nära 4 miljoner kronor. Forskarna ska identifiera mätbara organisatoriska friskfaktorer och utveckla metoder för att mäta organisationshälsa.

kvinnlig vårdpersonal hjälper äldre kvinna att resa sig från sin säng.

2,5 miljoner för forskning om när det är bäst att stressa

Tina Sundelin, forskare på Stockholms universitet, leder ett forsknings­projekt som tilldelas nära 2,5 miljoner kronor. Forskarna studerar hur timing av stressande aktiviteter på jobbet kan påverka sömn och återhämtning inom socialtjänst, vård- och omsorgsyrken.

Möte i kontorsmiljö

3 miljoner för forskning om politik som friskfaktor

Thomas Andersson, forskare på Högskolan i Skövde, leder ett forsknings­projekt som tilldelas nära 3 miljoner kronor. Forskningen handlar om politiken som potentiell organisatorisk friskfaktor i kommuner.

personal på vårdcentral samtalar i korridoren

4 miljoner för forskning om friskfaktorer inom hälso- och sjukvård

Åsa Tjulin, forskare på Mittuniversitetet i Östersund, leder ett forsknings­projekt som tilldelas drygt 4 miljoner kronor. Projektet ska granska och identifiera vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats och ett attraktivt arbete inom hälso- och sjukvård.

Glada människor sitter i en soffa.

3,5 miljoner för forskning om kommunikationsflöden

Lotta Dellve, forskare på Göteborgs universitet, leder ett forsknings­projekt som tilldelas 3,5 miljoner kronor. Forskningen handlar om kommunikationsflödens och kommunikationsklimatets betydelse som organisatoriska friskfaktorer.

Två sjuksköterskor i en vårdsal.

5 miljoner för forskning om friskfaktorer för sjuksköterskor

Ann Rudman, forskare vid Högskolan Dalarna, leder ett forsknings­projekt som tilldelas närmare 5 miljoner kronor. Forskarna undersöker hur friskfaktorer påverkar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och hälsa under yrkeslivet.

Om Afa För­säkring som forskningsfinansiär

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kamera med fokus på kamerans lins.

Press­meddelanden

Ta del av press­meddelanden och pressinbjudningar inom våra verksamhets­områden.