Forskare på Högskolan Dalarna får 5 miljoner för forskning om friskfaktorer inom vården

Pressmeddelande
7 maj 2024klockan 07.00

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forsknings­projekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett av projekten leds av Ann Rudman, forskare vid Högskolan Dalarna, som tilldelas närmare 5 miljoner kronor för att undersöka hur friskfaktorer påverkar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och hälsa under yrkeslivet.

– Det nya treåriga FoU-programmet vi finansierar ska bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn och kommunala företag. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning, som jobbar med forskningsfinansiering inom områdena arbetsmiljö och hälsa.  

– Ett av de nio forskningsprojekt som får forskningsfinansiering i det nya FoU-programmet med fokus på friskfaktorer leds av Ann Rudman, forskare på Högskolan Dalarna. 

Ann Rudman tilldelas 4 995 011 kronor för att genom en nationell kartläggning undersöka hur friskfaktorer påverkar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och hälsa under yrkeslivet.  

Friska sjuksköterskor som håller hela yrkeslivet i fokus  

Projektet heter Hållbara arbetsplatser: Organisatoriska friskfaktorers roll i engagerade, tillfredsställda och friska sjuksköterskor genom hela yrkeslivet 

– Det finns ett stort behov av att skapa långsiktiga strategier och förutsättningar för att behålla sjuksköterskor i vårdyrket. Tre av tio bland de vårdanställda, däribland sjuksköterskor, arbetar deltid på grund av behov av vila och återhämning. Trots tidigare forskning finns fortfarande kunskapsluckor om faktorer som påverkar arbetsmiljön och främjar hälsa och återhämtning för medarbetarna inom hälso- och sjukvården, säger Ann Rudman, docent på Högskolan Dalarna. 

– Forskningen förväntas ge en ökad förståelse för vilka friskfaktorer på organisatorisk nivå som har en betydande roll för att sjuksköterskor ska stanna och trivas på arbetet samt vad som främjar ett hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvården. Studien kommer även kunna ligga till grund för hur hälso- och sjukvårdsorganisationer agerar för att skapa ett hållbart yrkesliv så att sjuksköterskor stannar kvar i yrket, säger Ann Rudman. 

Forskning om arbetsmiljö till nytta i arbetslivet  

Förutom att administrera kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter, arbetar Afa Försäkring även förebyggande för ett friskt och tryggt arbetsliv.  

– Vi vill inte att någon ska skada sig eller bli sjuk på jobbet. Forskningsfinansieringen är en del i det förebyggande arbetet. Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa, säger FoU-chef Ulrika Hektor. 

Genom Afa Försäkring har arbetsmarknadens parter en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. 

– Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar på kort och lång sikt ska komma till nytta i arbetslivet, förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador och ohälsa hos våra målgrupper, säger Ulrika Hektor. 

Mer information 

Här finns informationen om alla projekten i FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag: https://fou.afaforsakring.se/sv/forskningsarkivet/friskfaktorer--inom-kommuner-regioner-och-kommunal 

Kontakt: 

Ann Rudman, forskare Högskolan Dalarna: ard@du.se, 023-77 84 49. 

Maria Schütt, forskningsekreterare Afa Försäkring: 08-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se

Linda Harling, pressansvarig Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se   

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring: https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum  

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.