Forskare på Mittuniversitetet får 4 miljoner för forskning om friskfaktorer inom hälso- och sjukvård

Pressmeddelande
7 maj 2024klockan 07.00

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forsknings­projekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett av projekten leds av Åsa Tjulin, forskare på Mittuniversitetet i Östersund, som tilldelas drygt 4 miljoner kronor för att granska och identifiera vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats och ett attraktivt arbete utifrån studerandes, läkares, sjuksköterskors och arbetsgivares perspektiv – och om dessa perspektiv är förenliga.

– Det nya treåriga FoU-programmet vi finansierar ska bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn och kommunala företag. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning, som jobbar med forskningsfinansiering inom områdena arbetsmiljö och hälsa.  

– Ett av de nio forskningsprojekt som får forskningsfinansiering i det nya FoU-programmet med fokus på friskfaktorer leds av Åsa Tjulin, forskare på Mittuniversitetet. 

Åsa Tjulin tilldelas 4 259 445 kronor för att granska och identifiera vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats och ett attraktivt arbete utifrån studerandes, läkares, sjuksköterskors och arbetsgivares perspektiv – och om dessa perspektiv är förenliga.   

Forskningens fokus är att skapa attraktiva arbeten och arbetsplatser  

Projektet heter Nya perspektiv på framtidens hälso- och sjukvård – hur utformas ett attraktivt arbete?  

– Hälso- och sjukvården står inför utmaningar med ökad efterfrågan på vård, minskade resurser, stigande sjukfrånvaro och ökad benägenhet hos arbetstagarna att lämna arbetet. Samtidigt finns utmaningar i rekrytering av medarbetare. Det behövs en ömsesidig interaktion mellan arbetsgivare och arbetstagare för att skapa hållbara, attraktiva arbetsplatser inom hälso- och sjukvården, ett attraktivt arbete som motiverar arbetstagarna att gå till arbetet, säger Åsa Tjulin,  docent i Hälsovetenskap på Mittuniversitetet. 

– Projektet förväntas synliggöra eventuella skillnader mellan arbetsgivare och arbetstagare kring deras förväntan på vad ett attraktivt arbete innebär. Projektet undersöker även vad regionen som arbetsgivare erbjuder potentiella arbetstagare som attraktiv arbetsplats. Forskningen förväntas bidra till kunskap om vilka strategier som är framgångsrika för att främja attraktiva verksamheter, välbefinnande på jobbet, samt långsiktig rekrytering av arbetstagare till regionen, säger hon. 

Forskning om arbetsmiljö till nytta i arbetslivet  

Förutom att administrera kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter, arbetar Afa Försäkring även förebyggande för ett friskt och tryggt arbetsliv.  

– Vi vill inte att någon ska skada sig eller bli sjuk på jobbet. Forskningsfinansieringen är en del i det förebyggande arbetet. Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa, säger FoU-chef Ulrika Hektor. 

Genom Afa Försäkring har arbetsmarknadens parter en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. 

– Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar på kort och lång sikt ska komma till nytta i arbetslivet, förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador och ohälsa hos våra målgrupper, säger Ulrika Hektor. 

Mer information 

Här finns informationen om alla projekten i FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag: https://fou.afaforsakring.se/sv/forskningsarkivet/friskfaktorer--inom-kommuner-regioner-och-kommunal  

Kontakt: 

Åsa Tjulin, forskare Mittuniversitetet: asa.tjulin@miun.se, 010-1428404. 

Maria Schütt, forskningsekreterare Afa Försäkring: 08-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se 

Linda Harling, pressansvarig Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se   

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring: https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.