Forskare på Stockholms universitet får 2,5 miljoner för forskning om friskfaktorer

Pressmeddelande
7 maj 2024klockan 07.00

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forsknings­projekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett projekt leds av Tina Sundelin, forskare på Stockholms universitet, som tilldelas nära 2,5 miljoner kronor för forskning om hur timing av stressande aktiviteter på jobbet kan påverka sömn och återhämtning inom socialtjänst, vård- och omsorgsyrken.

– Det nya treåriga FoU-programmet vi finansierar ska bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn och kommunala företag. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning, som jobbar med forskningsfinansiering inom områdena arbetsmiljö och hälsa.  

– Ett av de nio forskningsprojekt som får forskningsfinansiering i det nya FoU-programmet med fokus på friskfaktorer leds av Tina Sundelin, forskare på Stockholms universitet. 

Tina Sundelin tilldelas 2 440 704 kronor för att studera och fastställa hur timingen av stressande aktiviteter på jobbet påverkar sömn och återhämtning. Data från tidigare studie inom socialtjänst, vård- och omsorg i olika kommuner och regioner ska analyseras med fokus på variationer under dagen i relation till återhämtning och hälsa. Målet med projektet är att klargöra hur en arbetsdag bäst struktureras för att främja just återhämtning och hälsa.  

Forskningens fokus – när är det bäst att stressa? 

Projektet heter När är det bäst att stressa? Hur kommuner och regioner kan strukturera arbetsdagen för att främja återhämtning. 

– Vi vet idag väldigt lite om hur tidpunkten för hög arbetsbelastning påverkar återhämtning. Detta är speciellt viktigt inom socialtjänst, vård- och omsorgsyrken, där tempot är högt och stressnivåerna varierar under dagen. Har exempelvis stressande arbetsuppgifter på morgonen eller eftermiddagen en starkare koppling till hur du sover efter jobbet? säger Tina Sundelin, docent vid Stockholms universitet. 

– Studien väntas ge ett unikt och ett djupgående perspektiv på stress och återhämtningsmönster under dagen. Projektet ska studera om timingen av stressfyllda aktiviteter påverkar återhämtningen på ett sätt som kan bidra till bättre dagsplanering och därmed öka möjligheten för återhämtning. Resultaten från studien har potential att bidra till praktiska rekommendationer för organisationer inom socialtjänst, vård- om omsorgsyrken om hur en arbetsdag bäst struktureras för att främja återhämtning och välmående, säger hon. 

Forskning om arbetsmiljö till nytta i arbetslivet  

Förutom att administrera kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter, arbetar Afa Försäkring även förebyggande för ett friskt och tryggt arbetsliv.  

– Vi vill inte att någon ska skada sig eller bli sjuk på jobbet. Forskningsfinansieringen är en del i det förebyggande arbetet. Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa, säger FoU-chef Ulrika Hektor. 

Genom Afa Försäkring har arbetsmarknadens parter en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. 

– Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar på kort och lång sikt ska komma till nytta i arbetslivet, förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador och ohälsa hos våra målgrupper, säger Ulrika Hektor. 

Mer information 

Här finns informationen om alla projekten i FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag: https://fou.afaforsakring.se/sv/forskningsarkivet/friskfaktorer--inom-kommuner-regioner-och-kommunal 

Kontakt: 

Tina Sundelin, Stockholms universitet: tina.sundelin@psychology.su.se, 070-441 11 71.
Maria Schütt, forskningsekreterare Afa Försäkring: 08-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se
Linda Harling, pressansvarig Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se   

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring: https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information