Forskare på Högskolan i Skövde får 3 miljoner för forskning om friskfaktorer

Pressmeddelande
7 maj 2024klockan 07.00

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forsknings­projekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett projekt leds av Thomas Andersson, forskare på Högskolan i Skövde, som tilldelas nära 3 miljoner kronor för forskning om politiken som potentiell organisatorisk friskfaktor i kommuner.

– Det nya treåriga FoU-programmet vi finansierar ska bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn och kommunala företag. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning, som jobbar med forskningsfinansiering inom områdena arbetsmiljö och hälsa.  

– Ett av de nio forskningsprojekt som får forskningsfinansiering i det nya FoU-programmet med fokus på friskfaktorer leds av Thomas Andersson, forskare på Högskolan i Skövde 

Thomas Andersson tilldelas 2 998 033 kronor för att studera och öka förståelsen för politiken som potentiell organisatorisk friskfaktor i kommuner. Utgångspunkten i projektet bygger vidare på det tidigare forskningsprojektet Chefios och inkluderar politiken i chefers strukturella förutsättningar. Verktyget Chefeoskopet ska också kunna vidareutvecklas utifrån denna aspekt.   

Politiken en organisatorisk friskfaktor i kommunal verksamhet? 

Projektet heter Kan politiken utgöra en organisatorisk friskfaktor i kommunal verksamhet? 

– En strukturell förutsättning för chefers arbetsmiljö i offentliga organisationer som inte hanteras är hur politiker påverkar arbetsmiljön för kommunala chefer. Politiken har blivit mer direkt i sin styrning och olika populistiska politiska utspel skapar en ny slags vardag för chefer att hantera, säger Thomas Andersson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde. 

– Projektet förväntas ge en fördjupad förståelse för hur politiken påverkar kommunala chefers arbetsmiljö såväl positivt som negativt. Utgångspunkten är att förstå politiken som organisatorisk friskfaktor, det vill säga vad som kännetecknar situationen när politiken bidrar positivt till chefernas arbetsmiljö. Då politiken även är en potentiell riskfaktor för de kommunala chefernas arbetsmiljö är det viktigt att också förstå dessa, eftersom frånvaron av dessa riskfaktorer kan innebära friskfaktorer, säger han. 

Forskning om arbetsmiljö till nytta i arbetslivet  

Förutom att administrera kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter, arbetar Afa Försäkring även förebyggande för ett friskt och tryggt arbetsliv.  

– Vi vill inte att någon ska skada sig eller bli sjuk på jobbet. Forskningsfinansieringen är en del i det förebyggande arbetet. Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa, säger FoU-chef Ulrika Hektor. 

Genom Afa Försäkring har arbetsmarknadens parter en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. 

– Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar på kort och lång sikt ska komma till nytta i arbetslivet, förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador och ohälsa hos våra målgrupper, säger Ulrika Hektor. 

Mer information 

Här finns informationen om alla projekten i FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag: https://fou.afaforsakring.se/sv/forskningsarkivet/friskfaktorer--inom-kommuner-regioner-och-kommunal 

Kontakt: 

Thomas Andersson, Högskolan i Skövde: thomas.andersson@his.se, 0500-44 88 61.  
Maria Schütt, forskningsekreterare Afa Försäkring: 08-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se
Linda Harling, pressansvarig Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se   

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring: https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.