Forskare på Göteborgs universitet får 3,5 miljoner för forskning om friskfaktorer

Pressmeddelande
7 maj 2024klockan 07.00

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forsknings­projekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett projekt leds av Lotta Dellve, forskare på Göteborgs universitet, som tilldelas 3,5 miljoner kronor för forskning om kommunikationsflödens och kommunikationsklimatets betydelse som organisatoriska friskfaktorer.

– Det nya treåriga FoU-programmet vi finansierar ska bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn och kommunala företag. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning, som jobbar med forskningsfinansiering inom områdena arbetsmiljö och hälsa.  

– Ett av de nio forskningsprojekt som får forskningsfinansiering i det nya FoU-programmet med fokus på friskfaktorer leds av Lotta Dellve, forskare på Göteborgs universitet. 

Lotta Dellve tilldelas 3 502 097 kronor för att identifiera olika former av kommunikationsflöden och dess betydelser för anställdas välbefinnande och för utveckling av hållbart arbete. Vilka former finns för kommunikationsflöden och hur används digitala rapporteringskanaler? Vilken betydelse har kommunikationsflöden för upplevelsen av välbefinnande i arbetet, arbetstillfredsställelse, värdigt arbete och intentionen att stanna i arbetet? Vilken betydelse har de för verksamhetens förmåga att analysera och hantera utmaningar?   

Forskningens fokus – kommunikationskapabilitet 

Projektet heter Kommunikationskapabilitet: Betydelser av flödande kanaler för röst, lyssnande och återkoppling för välbefinnande och utveckling av hållbart arbete. 

– Reella förutsättningar att kunna utrycka åsikter, erfarenheter och upplevelser är ett basalt behov och en viktig förutsättning för utveckling av en hållbar, säker arbetsmiljö – och för välbefinnande och värdigt arbete. Kommunikation via linjeorganisationen och genom digitala system är vanliga kommunikationsflöden, men kommunikationsklimatet varierar mellan olika nivåer och offentliga verksamheter. Det finns utvecklingsmöjligheter i användning och analys av digitala kommunikationskanaler, säger Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap på Göteborgs universitet. 

– Projektet förväntas bidra till kunskap om olika former för rapportering av och kommunikation om problem och idéer. Forskningen ska ringa in indikatorer på avgörande organisatoriska förutsättningar och förhållanden, såsom klimat, normer, arbets- och anställningskarakteristika, för att kommunikation ska flöda i flera riktningar. Projektet ska bidra till välbefinnande och upplevelsen av värdigt arbete i offentlig verksamhet, genom att man ska kunna ge röst åt, bli lyssnad på, få återkoppling på och bidra till ett meningsfullt utvecklingsarbete, säger hon. 

Forskning om arbetsmiljö till nytta i arbetslivet  

Förutom att administrera kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter, arbetar Afa Försäkring även förebyggande för ett friskt och tryggt arbetsliv.  

– Vi vill inte att någon ska skada sig eller bli sjuk på jobbet. Forskningsfinansieringen är en del i det förebyggande arbetet. Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa, säger FoU-chef Ulrika Hektor. 

Genom Afa Försäkring har arbetsmarknadens parter en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. 

– Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar på kort och lång sikt ska komma till nytta i arbetslivet, förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador och ohälsa hos våra målgrupper, säger Ulrika Hektor. 

Mer information 

Här finns informationen om alla projekten i FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag: https://fou.afaforsakring.se/sv/forskningsarkivet/friskfaktorer--inom-kommuner-regioner-och-kommunal 

Kontakt: 

Lotta Dellve, forskare Göteborgs universitet: lotta.dellve@socav.gu.se, 0763-45 01 14. 
Maria Schütt, forskningsekreterare Afa Försäkring: 08-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se
Linda Harling, pressansvarig Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se   

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring: https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum  

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.