Forskare vid Uppsala universitet får nära 5 miljoner för forskning om friskfaktorer inom socialtjänsten

Pressmeddelande
7 maj 2024klockan 07.00

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forsknings­projekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett av projekten leds av Pia Tham, forskare vid Uppsala universitet, som tilldelas nära 5 miljoner kronor för att undersöka hur friska arbetsgrupper inom socialtjänsten kan skapas och bibehållas.

– Det nya treåriga FoU-programmet vi finansierar ska bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn och kommunala företag. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning, som jobbar med forskningsfinansiering inom områdena arbetsmiljö och hälsa.  

– Ett av de nio forskningsprojekt som får forskningsfinansiering i det nya FoU-programmet med fokus på friskfaktorer leds av Pia Tham, forskare och professor i socialt arbete vid Uppsala universitet. 

Pia Tham tilldelas 4 713 857 kronor för att undersöka hur friska arbetsgrupper inom socialtjänsten kan skapas och bibehållas. Vad utmärker arbetsgrupper som är friskare än övriga vid mätningar 2018 och 2024? Vilka har utvecklats från att vara sjukare än övriga till att vara friskare än övriga mellan 2018 och 2024? Vilka strategier har använts för att skapa eller bibehålla en hälsofrämjande arbetsmiljö?   

Forskningens fokus – friskfaktorer inom socialtjänsten 

Projektet heter Långtidsfriska arbetsplatser inom socialtjänsten. Hur skapas och vidmakthålls en hälsofrämjande arbetsmiljö? 

– Samtidigt som höga sjukskrivningstal under många år rapporterats bland socialsekreterare, finns studier som visar på undantag. Bland 34 arbetsgrupper som undersöktes 2018, identifierades 11 arbetsgrupper där merparten av gruppmedlemmarna skattade sin hälsa bättre än genomsnittet av alla svarande. Även vid en tidigare studie 2014 återfanns grupper som avvek ur positiv bemärkelse från de övriga. Hur kan en hälsofrämjande arbetsmiljö skapas och bibehållas? Hur har vissa arbetsgrupper lyckats med detta? säger Pia Tham, professor i socialt arbete vid Uppsala universitet. 

– Forskningen förväntas ge viktig information om vad som karaktäriserar arbetsgrupper som är långtidsfriska respektive utvecklats från sjuka till friska. Det ska även ge kunskap och strategier om hur en hälsofrämjande arbetsmiljö kan skapas och bibehållas, säger hon. 

Forskning om arbetsmiljö till nytta i arbetslivet  

Förutom att administrera kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter, arbetar Afa Försäkring även förebyggande för ett friskt och tryggt arbetsliv.  

– Vi vill inte att någon ska skada sig eller bli sjuk på jobbet. Forskningsfinansieringen är en del i det förebyggande arbetet. Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa, säger FoU-chef Ulrika Hektor. 

Genom Afa Försäkring har arbetsmarknadens parter en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. 

– Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar på kort och lång sikt ska komma till nytta i arbetslivet, förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador och ohälsa hos våra målgrupper, säger Ulrika Hektor. 

Mer information 

Här finns informationen om alla projekten i FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag: https://fou.afaforsakring.se/sv/forskningsarkivet/friskfaktorer--inom-kommuner-regioner-och-kommunal 

Kontakt: 
Pia Tham, forskare Uppsala universitet: pia.tham@uu.se, 070-363 18 75 
Maria Schütt, forskningsekreterare Afa Försäkring: 08-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se 
Linda Harling, pressansvarig Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se   

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring: https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.