Alla statistik­rapporter för nedladdning

Här hittar du alla statistik­rapporter som vi publicerat. Rapporterna handlar framförallt om arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad, men kan även täcka våra andra för­säkring­ar och förmåner.

Vi tar fram runt 10 rapporter om året, bland annat en stor årsrapport. Rapporterna i listan ligger i kronologisk ordning.

78 filer

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Mer om statistik

Snickare på bygge

Årlig rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro

Varje år tar vi fram en större statistik­rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad. Här hittar du vår senaste årsrapport.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta fram egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta fram egen statistik ur vår skadedatabas. Där finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.