kvinnlig vårdpersonal hjälper äldre kvinna att resa sig från sin säng.

Olyckor i människonära arbetssituationer

StatistikPublicerad 24 april 2024

I den här rapporten tittar vi på allvarliga arbetsolyckor som skett när människor oavsiktligt skadat varandra fysiskt. Det är främst kvinnor som drabbas. Högst är risken för yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera, och för personal inom barnomsorg och förskola.

Rapporten bygger på en genomgång av 952 allvarliga arbetsolycksfall av typen olycka med person som Afa För­säkring har godkänt som arbetsskador. Olyckorna inträffade mellan 2021 och 2022.

 • Statistikrapport om olyckor i människonära arbetssituationer.
  PDF

  Olyckor i människonära situationer

  Den här rapporten beskriver allvarliga arbetsolyckor som har inträffat på grund av att människor oavsiktligt har skadat varandra fysiskt. Rapporten visar bland annat att kvinnor i kontaktnära yrken är de som främst drabbas.

  Publicerad: 2024Filnummer: F6389
  Ladda ner (3.67 MB)

Definition: Olycka med person

Vi benämner olyckstypen som Olycka med person, barn, brukare, elev, boende eller patient. I rapporten använder vi begreppet olycka med person för att underlätta läsningen. Definitionen beskriver situationer där olyckor inträffar plötsligt på arbetsplatsen och i kontakt med andra personer.

Hot och våldssituationer ingår inte. Inte heller olycksfall i samband med valbara aktiviteter så som träning, övning eller teambuilding-aktiviteter.

Vanligast att kvinnor drabbas

Runt 4 procent av alla allvarliga olyckor har kategoriserats som olycka med person. Kvinnor står för 8 procent av fallen vid denna olyckstyp medan män står för endast 1,5 procent. Det beror bland annat på att kvinnor i högre utsträckning arbetar inom kontaktyrken och vårdande yrken där dessa olyckor är vanliga.

Under perioden 2020–2021 drabbades kvinnor totalt av 705 olyckor av denna typ och män av 247 olyckor.

Olycka med person inom olika yrkesgrupper

89 procent av alla kvinnor som drabbas arbetar inom vård, skola och omsorg. För män skedde 24 procent av olyckorna inom yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera. Andra yrkesgrupper som drabbas av olycka med person finns inom bygg, industri och transport. Fördelningen speglar hur könsfördelningen ser ut på arbets­marknaden.

Diagrammen visar inom vilka yrkesgrupper olyckorna inträffar för kvinnor respektive män. I rapporten kan du läsa mer om risken att drabbas för olika yrkesgrupper.

Bilden illustrerar två cirkeldiagram som visar inom vilka yrkesgrupper olyckorna inträffar för kvinnor respektive män.

Äldre kvinnor och yngre män löper högre risk att drabbas

Rapporten visar att äldre kvinnor har en högre risk att drabbas av olycka med person i förhållande till antalet sysselsatta. Förklaringen till det kan vara att konsekvenserna av en olycka blir värre för äldre kvinnor än yngre.

För män är det tvärtom. Där är det de yngre som löper högre risk att drabbas. Det kan bero på att de är mer riskbenägna än äldre. Det kan även vara så att arbetsuppgifterna skiljer sig mellan olika åldrar inom samma yrke.

Diagrammet visar fördelningen av antalet olyckor med person per kön och åldersgrupp samt hur åldersfördelningen ser ut bland de sysselsatta.

Diagrammet visar fördelningen av antalet olyckor med person per kön och åldersgrupp samt hur åldersfördelningen ser ut bland de sysselsatta.

Exempel på händelseförlopp

Kvinna som arbetar som undersköterska i hemtjänsten

”En boende på avdelningen snubblade på mattan i sitt rum när han var på väg tillbaka till sin säng på natten. Han ramlade då mot mig och jag tog emot honom så att han inte skulle ramla på golvet. Hade svårt att använda höger hand efter händelsen.”

Diagnos: Skada på hand och handled.

Man som arbetar som industriarbetare

”Skulle hjälpa min kollega med att få ut kolvarna från en motor. Kollegan släppte omedvetet ner kolven och kompressionsringen klippte mitt högra pekfinger.”

Diagnos: Skada på hand och handled.

Vill du veta mer om vår statistik?

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas kan vi erbjuda värdefull kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet. 

Collage av bilder för Statistikrapporter

Kontakta oss om statistik

analys@afaforsakring.se

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Mer inom analys och statistik

Staplar i ett diagram.

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta ut egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta ut egen statistik. Det finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.