En pappa håller upp sitt lilla barn. De är utomhus.

Statistik om föräldra­penning­tillägget (FPT)

StatistikPublicerad 6 mars 2024

Antalet beviljade föräldra­penning­tillägg har minskat på senare år, framför allt bland unga föräldrar. En orsak är att färre barn föds i Sverige. Det visar vår statistik­rapport om föräldra­penning­tillägget.

Rapporten bygger på en genomgång av 142 000 beviljade ärenden som Afa För­säkring har betalat ut ersättning för. Ärendena avser barn födda mellan 2014 och 2021. Det är privatanställda och kooperativt anställda arbetare som omfattas av försäkringen.

 • Statistikrapport om försäkring om föräldrapenningtillägg
  PDF

  Rapport om Föräldra­penning­tillägg (FPT)

  Föräldra­penning­tillägget fungerar som ett komplement till den föräldrapenning man får från försäkrings­kassan. I den här rapporten har vi tittat på beviljade föräldra­penning­tillägg för barn födda mellan 2014 och 2021. Bland annat kan vi se att antalet beviljade ärenden har minskat på senare år, framförallt bland unga föräldrar.

  Publicerad: 2024Filnummer: F6389
  Ladda ner (3.99 MB)

Om föräldra­penning­tillägget

Föräldra­penning­tillägget ger 10 procent av den lön som ligger till grund för föräldrapenningen som man får av Försäkrings­kassan. 10 procent gäller för lön upp till cirka 47 750 kronor per månad. För den som har en högre lön, betalar vi ut 90 procent för den del av lönen som överstiger cirka 47 750 kronor. Försäkringen kompletterar den ersättning man får från Försäkrings­kassan.

Vi betalar ut ersättning upp till 60 eller 180 dagar beroende på hur länge man varit anställd hos en arbetsgivare som har den kollektiv­avtalade försäkringen. Ersättningen gäller för perioden innan barnet fyllt 18 månader eller för tiden fram till 18 månader efter ett adoptionstillfälle.

Beviljade föräldra­penning­tillägg

Diagrammet visar antalet kvinnor och män som beviljats föräldra­penning­tillägg. Siffrorna för de senaste åren kan komma att öka då det är möjligt att ansöka till försäkringen retroaktivt.

Det totala antalet födda barn i Sverige ökade mellan 2014 och 2016 för att sedan minska till och med 2020. Den procentuella minskningen för föräldra­penning­tillägget har dock varit större än minskningen av totalt antal födda barn. En möjlig förklaring till detta kan vara minskad kännedom om föräldra­penning­tillägget.

Digram som visar antalet beviljade föräldrapenningtillägg över tid fördelat mellan män och kvinnor.

Störst minskning inom den yngsta åldersgruppen

Det är framför allt inom den yngsta åldersgruppen (18–25 år) som antalet föräldra­penning­tillägg har minskat. Det är också för yngre som barnafödandet i Sverige minskat mest de senaste åren. Antalet sysselsatta under 25 år har också minskat.

Kvinnor tar ut fler dagar än män

Antalet dagar som tas ut i ett ärende skiljer sig tydligt åt mellan kvinnor och män, som du kan se i diagrammet.

Över 80 procent av kvinnorna tar ut mer än 150 dagar medan mäns uttag varierar mer. Det genomsnittliga antalet dagar som tas ut per ärende har ökat något de senaste åren för både kvinnor och män.

Diagram som visar antalet dagar med föräldrapenningtillägg fördelat mellan män och kvinnor.

Typfall

Den typiska kvinnan som får föräldra­penning­tillägg är 28 år och arbetar inom handeln. Hon börjar ta ut FPT i samband med barnets födsel och får ersättning för 180 dagar.

Den typiska mannen som får föräldra­penning­tillägg är en 30-årig metallarbetare. Han börjar ta ut FPT när barnet är ungefär ett år gammalt och får ersättning för 61–90 dagar.

Vill du veta mer om vår statistik?

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas kan vi erbjuda värdefull kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet.

Collage av bilder för Statistikrapporter

Kontakta oss om statistik

analys@afaforsakring.se

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Mer inom analys och statistik

Staplar i ett diagram.

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta ut egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta ut egen statistik. Det finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.