Lageravtalet – föräldraledighet

Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening och Handelsanställdas förbund för anställda som omfattas av Lageravtalet, från och med 2021-01-01.

Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening och Handelsanställdas förbund har avtalat om kompletterande pensionsavgifter (extra pension) inom SAF-LO för de som omfattas av Lageravtalet.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Lageravtalet. Från och med 2021-01-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2021-01-01 omfattas även de som går på Lageravtalet mellan Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening och Handelsanställdas förbund av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har en begränsning av startåldern som innebär att den gäller från och med att man fyller 25 år.

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2021-01-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,3800 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,3800 %.

Mer om premiebefrielseförsäkring via Afa Försäkring

För att se allmänna regler och villkor för premiebefrielseförsäkring, besök vår samlingssida via länken nedan.

Barnvagn

Premie­befrielse­försäkring vid föräldraledighet

När du är föräldraledig betalar inte din arbetsgivare in premier till din tjänste­pension. Men med premie­befrielse­försäkring kan premiebetalningarna göras från försäkringen i stället.