Blå avtalet – föräldraledighet

Industriarbetsgivarna och IF Metall samt Seko, för anställda som omfattas av Blå avtalet from 2018-01-01.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Blå avtalet mellan Industriarbetsgivarna och IF Metall samt Seko.

Från och med 2018-01-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) inom SAF-LO från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2018-01-01 omfattas även de som går på Blå avtalet mellan Industriarbetsgivarna och IF Metall samt Seko av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern (det vill säga pensionsavgiften betalas även före 22-års ålder).

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2012 är premien från premiebefrielseförsäkringen 4,5% av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Från 2018-01-01 har de som går på Blå avtalet mellan Industriarbetsgivarna och IF Metall samt Seko även rätt till en kompletterande pensionsavgift (extra pension).

Mellan 2018-01-01 och 2019-05-31 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,19 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,19 %.

Mellan 2019-06-01 och 2020-12-31 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,475 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,475 %.

Från och med 2021-01-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,665 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,665 %.

Mer om premiebefrielseförsäkring via Afa Försäkring

För att se allmänna regler och villkor för premiebefrielseförsäkring, besök vår samlingssida via länken nedan.

Barnvagn

Premie­befrielse­försäkring vid föräldraledighet

När du är föräldraledig betalar inte din arbetsgivare in premier till din tjänste­pension. Men med premie­befrielse­försäkring kan premiebetalningarna göras från försäkringen i stället.