Massa- och Pappersavtalet – föräldraledighet

Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, för anställda som omfattas av Massa- och Pappersavtalet from 2018-01-01.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Massa- och Pappersavtalet mellan Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet.

Från och med 2018-01-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) inom SAF-LO från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2018-01-01 omfattas även de som går på Massa- och Pappersavtalet mellan Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern (det vill säga pensionsavgiften betalas även före 22-års ålder).

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2012 är premien från premiebefrielseförsäkringen 4,5% av din sjukpenning­grundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Från 2018-01-01 har de som går på Massa- och Pappersavtalet mellan Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet även rätt till en kompletterande pensionsavgift (extra pension).

Mellan 2018-01-01 och 2018-12-31 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,38% av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,38%.

Mellan 2019-01-01 och 2020-10-31 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,665 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,665 %.

Från och med 2020-11-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,95 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,95 %.

Mer om premie­befrielse­försäkring via Afa För­säkring

För att se allmänna regler och villkor för premie­befrielse­försäkring, besök vår samlingssida via länken nedan.

Barnvagn

Premie­befrielse­försäkring vid föräldraledighet

När du är föräldraledig betalar inte din arbetsgivare in premier till din tjänste­pension. Men med premie­befrielse­försäkring kan premiebetalningarna göras från försäkringen i stället.