Privatteateravtalet – föräldraledighet

Svensk Scenkonst och Scen & Film, Svenska Musikerförbundet samt Yrkesmusikerförbundet, för anställda som omfattas av Privatteateravtalet from 2018-04-01.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Privatteateravtalet mellan Svensk Scenkonst och Scen & Film, Svenska Musikerförbundet samt Yrkesmusikerförbundet.

Från och med 2018-04-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) inom SAF-LO från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2018-04-01 omfattas även de som går på Privatteateravtalet mellan Svensk Scenkonst och Scen & Film, Svenska Musikerförbundet samt Yrkesmusikerförbundet av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har en begränsning av startåldern som innebär att den gäller från och med att man fyller 22 år (från och med 2023-01-01)

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2012 är premien från premiebefrielseförsäkringen 4,5% av din sjukpenning­grundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Från 2018-04-01 har de som går på Privatteateravtalet mellan Svensk Scenkonst och Scen &Film, Svenska Musikerförbundet samt Yrkesmusikerförbundet även rätt till en kompletterande pensionsavgift (extra pension).

2018-04-01 -2019-03-31 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,19 % av den sjukpenning­grundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,19 %.

Mellan 2019-04-01 och 2020-11-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,475 % av den sjukpenning­grundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,475 %.

Från och med 2020-11-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,8550 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,8550 %.

Från och med 2022-04-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extrapension) 1,0450 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 1,0450 %.

Mer om premie­befrielse­försäkring via Afa För­säkring

För att se allmänna regler och villkor för premie­befrielse­försäkring, besök vår samlingssida via länken nedan.

Barnvagn

Premie­befrielse­försäkring vid föräldraledighet

När du är föräldraledig betalar inte din arbetsgivare in premier till din tjänste­pension. Men med premie­befrielse­försäkring kan premiebetalningarna göras från försäkringen i stället.