Väg- och Banavtalet – föräldraledighet

Sveriges Byggindustrier och SEKO för anställda som omfattas av Väg- och Banavtalet, från och med 2020-12-01.

Sveriges Byggindustrier och SEKO har avtalat om kompletterande pensionsavgifter (extra pension) inom SAF-LO för de som omfattas av Väg- och Banavtalet.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Väg- och Banavtalet.

Från och med 2020-12-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2020-12-01 omfattas även de som går på Väg- och Banavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern (det vill säga pensionsavgiften betalas även före 22-års ålder).

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2020-12-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 1,0450 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 1,0450 %.

Mer om premiebefrielseförsäkring via Afa Försäkring

För att se allmänna regler och villkor för premiebefrielseförsäkring, besök vår samlingssida via länken nedan.

Barnvagn

Premie­befrielse­försäkring vid föräldraledighet

När du är föräldraledig betalar inte din arbetsgivare in premier till din tjänste­pension. Men med premie­befrielse­försäkring kan premiebetalningarna göras från försäkringen i stället.