Teatercentrumavtalet – föräldraledighet

Teatercentrum och fackförbundet för Scen & Film för anställda som omfattas av Danscentrumavtalet från och med 2020-11-01.

Teatercentrum och fackförbundet för Scen & Film har avtalat om kompletterande pensionsavgifter (extra pension) för de som omfattas av Teatercentrumavtalet.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Teatercentrumavtalet.

Från och med 2020-11-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2021-01-01 omfattas även de som går på Teatercentrumavtalet av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har en begränsning av startåldern som innebär att den gäller från och med att man fyller 22 år (från och med 2023-01-01).

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2020-11-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,9500 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,9500 %.

Mer om premie­befrielse­försäkring via Afa För­säkring

För att se allmänna regler och villkor för premie­befrielse­försäkring, besök vår samlingssida via länken nedan.

Barnvagn

Premie­befrielse­försäkring vid föräldraledighet

När du är föräldraledig betalar inte din arbetsgivare in premier till din tjänste­pension. Men med premie­befrielse­försäkring kan premiebetalningarna göras från försäkringen i stället.