Installationssavtalet – föräldraledighet och graviditet

Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) för anställda som omfattas av Installationsavtalet from 2016-01-01.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Installationsavtalet mellan Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF). 

Från och med 2016-01-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) inom SAF-LO från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2016-01-01 omfattas även de som går på Installationsavtalet mellan Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern (det vill säga pensionsavgiften betalas även före 22-års ålder).

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2012 är premien från premiebefrielseförsäkringen 4,5% av din sjukpenning­grundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Från 2016-01-01 har de som går på Installationsavtalet mellan Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) även rätt till en kompletterande pensionsavgift (extra pension).

Mellan 2016-01-01 och 2017-04-30 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,95%  av din sjukpenning­grundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,95%.

2017-05-01 – 2019-04-30 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 1,235% av din sjukpenning­grundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 1,235%.

Från och med 2019-05-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 1,4250 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 1,4250 %.

Mer om premie­befrielse­försäkring via Afa För­säkring

För att se allmänna regler och villkor för premie­befrielse­försäkring, besök vår samlingssida via länken nedan.

Barnvagn

Premie­befrielse­försäkring vid föräldraledighet

När du är föräldraledig betalar inte din arbetsgivare in premier till din tjänste­pension. Men med premie­befrielse­försäkring kan premiebetalningarna göras från försäkringen i stället.