Kvinna med glasögon och blå t-shirt sitter på spårvagn och lutar huvudet mot fönstret

Sjukfrånvaro med psykisk diagnos

StatistikPublicerad 24 oktober 2023

Kvinnor har dubbelt så hög risk som män för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Det visar en statistik­rapport från Afa För­säkring. Rapporten visar också vilka diagnoser som är vanligast och vilka yrkes- och åldersgrupper som har högst risk att drabbas.

I rapporten har vi studerat sjukfall med psykisk diagnos som inträffat under perioden 2007–2021 inom kommuner och regioner och för privatanställda arbetare.

Snabba fakta om rapporten:

 • Psykiska diagnoser är en av de vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro inom kommuner och regioner och för privatanställda arbetare.

 • Förstämningssyndrom (till exempel depression), reaktion på svår stress och ångestsyndrom står för 9 av 10 sjukfall med psykisk diagnos.

 • Kvinnor har mer än dubbelt så hög risk som män för sjukfrånvaro på grund av psykisk diagnos.

 • För långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos är risken som högst mitt i livet, det vill säga runt 36–45 år.

 • Inom kommuner och regioner har yrkesgruppen socialt arbete högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos.

 • För privatanställda arbetare har yrkesgruppen städare och fönsterputsare hög risk att drabbas, speciellt för män.

 • Statistikrapport för sjukfrånvaro med psykisk diagnos
  PDF

  Sjukfrånvaro med psykisk diagnos

  Den här rapporten bygger på statistik över försäk­rings­ären­den från Afa Försäkrings skadedatabas och handlar om långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos för anställda inom Kommuner och regioner och privatanställda arbetare.

  Publicerad: 2023Filnummer: F6345
  Ladda ner (14.01 MB)

Sjukfall med psykisk diagnos för män och kvinnor

Flest sjukfall inträffade inom kommuner och regioner där kvinnor står för den största andelen av sjukfallen med psykisk diagnos. 75 procent av de sysselsatta inom avtalsområdet är kvinnor.

För privatanställda arbetare är fördelningen av sjukfall mellan män och kvinnor jämnare, men där är 70 procent av de sysselsatta män.

Inom båda avtalsområdena ökade antalet sjukfall med psykisk diagnos mellan 2011–2015, för att sedan minska mellan 2016 och 2020. Mellan 2020–2021 kan vi däremot se en ökning av sjukfallen.

Det första diagrammet visar antal långa sjukfall med psykisk diagnos per 1000 sysselsatta över tid inom kommuner och regioner.

Diagram delrapport 2023 som visar långa sjukfall med psykisk diagnos per 1000 sysselsatta för män och kvinnor inom kommuner och regioner

Det här diagrammet visar antal långa sjukfall med psykisk diagnos per 1000 sysselsatta över tid för privatanställda arbetare.

Diagram delrapport 2023 som visar långa sjukfall med psykisk diagnos per 1000 sysselsatta för män och kvinnor som är privatanställda arbetare

De 3 vanligaste psykiska diagnoserna

Inom båda avtalsområdena är reaktion på svår stress, där bland annat utmattningssyndrom ingår, den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Det gäller både kvinnor och män. Näst vanligast är förstämningssyndrom, som framför allt utgörs av depressionsdiagnoser. Därefter följer ångestsyndrom.

De tre diagnosgrupperna står tillsammans för över 90 procent av den långvariga sjukfrånvaron med psykisk diagnos inom båda avtalsområdena.

Det första diagrammet visar fördelningen av de vanligaste psykiska diagnosgrupperna inom kommuner och regioner, 2021.

Diagram som visa hur stor andel av de olika psykiska diagnoserna som anställda inom kommuner och regioner drabbas av

Det här diagrammet visar fördelningen av de vanligaste psykiska diagnosgrupperna för privatanställda arbetare, 2021.

Diagram som visar hur stor andel av olika psykiska diagnoser personer som är privatanställda arbetare drabbas av

Risk för sjukfrånvaro med psykisk diagnos

Kvinnor har mer än dubbelt så hög risk som män för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Det gäller båda avtalsområdena som ingår i rapporten. Däremot är risken att drabbas högre inom kommuner och regioner än för privatanställda arbetare.

Vi kan också se att risken för sjukfrånvaro på grund av psykisk diagnos är som högst mitt i livet. Det vill säga när man är 3645 år. Sedan minskar risken i takt med att man blir äldre. Detta gäller för både män och kvinnor, men är särskilt påtagligt för kvinnor.

Mellan 2007 och 2021 kan vi se att kvinnor i åldern 1625 år i kommuner och regioner har haft den största procentuella ökningen av risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos.

Typfall

Den typiska personen som blir långvarigt sjukfrånvarande för psykisk diagnos är en kvinnlig undersköterska i fyrtioårsåldern som är sjukskriven för utmattningssyndrom.

Psykisk diagnos inom olika yrkesgrupper

Inom kommuner och regioner har yrkesgruppen socialt arbete högst risk för att drabbas av sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Det gäller både män och kvinnor. Andra yrkesgrupper med hög risk är till exempel kontors- och kundserviceyrken, förskolelärare och fritidspedagoger samt yrkesgrupper inom vården.

För privatanställda arbetare så har kvinnor i yrkesgrupperna brevbärare och tidningsdistributörer med flera, samt yrkesförare högst risk för sjukfrånvaro med psykisk diagnos. För männen så är det städare och fönsterputsare som har högst risk.

Press­meddelanden om rapporten

Kvinnor runt 40 år – högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos

Yrkesgrupper med hög risk för långvarig sjukskrivning med psykisk diagnos

Högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos i Dalarnas län

Vill du veta mer om vår statistik?

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas kan vi erbjuda värdefull kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet.

Collage av bilder för Statistikrapporter

Kontakta oss om statistik

analys@afaforsakring.se

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Staplar i ett diagram.

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta fram egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta fram egen statistik ur vår skadedatabas. Där finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.