Yrkesgrupper med hög risk för långvarig sjukskrivning med psykisk diagnos

Pressmeddelande
24 oktober 2023klockan 06.00

Yrkesgrupperna socialt arbete och städare och fönsterputsare har hög risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Det visar en aktuell statistik­rapport från Afa För­säkring. Rapporten beskriver långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos för anställda inom avtalsområdena Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO.

Rapporten är omfattande och redovisar bland annat risken för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos uppdelat på yrkesgrupp, för anställda inom Kommuner och regioner och privatanställda arbetare. Risken beräknas som antal långa sjukfall med psykisk diagnos per tusen sysselsatta.

Socialt arbete högst risk inom Kommuner och regioner

–Inom avtalsområdet Kommuner och regioner har anställda inom socialt arbete den högsta risken för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Yrkesgruppen socialt arbete består av yrkena socialsekreterare, behandlingsassistenter och socialpedagoger, m.fl., kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, biståndsbedömare m.fl, enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, diakoner och övriga yrken inom socialt arbete.

Städare och fönsterputsare hög risk inom Svenskt Näringsliv/LO

– För privatanställda arbetare har städare och fönsterputsare hög risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, speciellt män, säger Elin Henriksson.

Yrkesgruppen består av yrkena bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare, städare och städledare och husfruar. 

Vilka psykiska diagnoser orsakar långvarig sjukfrånvaro hos yrkesgrupperna?

– Reaktion på svår stress, där bland annat utmattningssyndrom ingår, är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos inom yrkesgruppen socialt arbete. Detta gäller både kvinnor och män. Näst vanligast inom socialt arbete är förstämningssyndrom, som framför allt utgörs av depressionsdiagnoser, och därefter kommer ångestsyndrom, säger Elin Henriksson.

I yrkesgruppen städare och fönsterputsare är förstämningssyndrom den vanligaste orsaken, medan reaktion på svår stress är näst vanligast.

Statistik för olika åldrar, kön och län presenteras i rapporten

Förutom att redovisa risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos uppdelat på yrkesgrupper, innehåller rapporten även statistik för olika åldersgrupper, skillnader mellan könen och de vanligaste psykiska diagnoserna. Även regionala siffror per län presenteras. För privatanställda arbetare redovisas också statistik för kortvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos.

Statistiken kan förebygga sjukfrånvaro

Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som arbetsmarknadens parter tar del av. 

– Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Elin Henriksson.

Mer information:

Statistiken i rapporten Sjukfrånvaro med psykisk diagnos kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten bygger på en genomgång av 269 034 långa och 61 369 korta sjukfall med psykisk diagnos som har inträffat under perioden 2007–2021. Statistiken redovisas efter insjuknandeår, det vill säga det år som sjukfallet påbörjades. Rapporten finns att ladda ner från Afa Försäkrings webbplats. 

Med ett långt sjukfall menas en sjukskrivning som pågått i mer än 90 dagar.

Den som omfattas av kollektivavtalade försäkringar på jobbet kan få extra ersättning genom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL eller AGS. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. AGS, omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och Fremia/LO. Sjukförsäkringen omfattar inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.
 
Kontakt: 
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.