Högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos i Dalarnas län

Pressmeddelande
24 oktober 2023klockan 06.00

Risken för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos ser olika ut beroende på var du bor. Högst är risken i Dalarnas län och lägst i Stockholms län, visar en aktuell statistik­rapport från Afa För­säkring. Rapporten beskriver långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos för anställda inom avtalsområdena Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO.

– I den nya rapporten som släpps tittar vi på många saker, men bland annat på långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos per tusen sysselsatta 2021 fördelat på län och kön, även kallad risk. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna personen bor och inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Skillnaden mellan länen kan bero på många olika saker, men kan delvis förklaras av skillnaden i näringslivsstrukturen.

Dalarna högst risk och Stockholm lägst

– Totalt var risken högst i Dalarnas län, med 10,2 långa sjukfall per tusen sysselsatta och lägst i Stockholms län, med 5,8 sjukfall per tusen sysselsatta säger Emil Askestad. 

Risken för kvinnor och män i olika län

Kvinnor hade fler långa sjukfall med psykisk diagnos per tusen sysselsatta än män i samtliga län.

– Risken var högst för kvinnor i Dalarnas län, med 16,3 långa sjukfall per tusen sysselsatta. Den främsta bakomliggande orsaken till kvinnornas långa sjukfrånvaro här var reaktion på svår stress. Lägst risk för kvinnor hade Skåne län med 8,2 sjukfall per tusen sysselsatta, säger Emil Askestad.

– För männen var risken högst i Värmlands län med 4,7 långa sjukfall per tusen sysselsatta och den främsta bakomliggande orsaken för en långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos för dessa män var reaktion på svår stress. Lägst risk för män hade Jämtlands län med 2,4 sjukfall per tusen sysselsatta.

–  Störst skillnad mellan könen hade Dalarnas län, med 12,0 långa sjukfall per tusen sysselsatta. Minst skillnad mellan könen hade Skånes län, med knappt 5 sjukfall per tusen sysselsatta.

Rapporten redovisar bred statistik om långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos

Statistiken som släpps är omfattande och beskriver långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos inom flera områden, för anställda inom Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO. Förutom regionala siffror, så redovisar rapporten även statistik över de vanligaste psykiska diagnoserna, olika yrkes- och åldersgrupper och skillnader mellan könen.

Statistiken kan förebygga sjukfrånvaro

Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som arbetsmarknadens parter tar del av. 

– Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Mer information: 

Statistiken i rapporten Sjukfrånvaro med psykisk diagnos kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten bygger på en genomgång av 269 034 långa sjukfall med psykisk diagnos som har inträffat under perioden 2007–2021. Statistiken redovisas efter insjuknandeår, det vill säga det år som sjukfallet påbörjades. Rapporten finns att ladda ner från Afa Försäkrings webbplats.     

Med ett långt sjukfall menas en sjukskrivning som pågått i mer än 90 dagar.

Den som omfattas av kollektivavtalade försäkringar på jobbet kan få extra ersättning genom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL eller AGS. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. AGS, omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och Fremia/LO. Sjukförsäkringen omfattar inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.
 
Kontakt: 
Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.  

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.