Sjuklivränta

Sjuklivränta är en del av Avtalspension SAF-LO och gäller enligt övergångsregler för födda mellan 1935 – 1967. Sjuklivränta är också en del av Kooperationens Avtalspension (KAP) och gäller enligt övergångsregler för födda mellan 1933 – 1968.

Försäkringen för privatanställda arbetare gäller för:

  • den som var förtidspensionerad den 31 december 1995
  • den som var sjukskriven den 31 december 1995 och får förtidspension, sjukersättning/aktivitetsersättning i direkt anslutning till denna sjukperiod

Försäkringen för kooperativt anställda arbetare gäller för:

  • den som var förtidspensionerad den 31 december 1996
  • den som var sjukskriven den 31 december 1996 och får förtidspension, sjukersättning/aktivitetsersättning i direkt anslutning till denna sjukperiod

Den som tillhör någon av dessa grupper får ersättning i form av en så kallad sjuklivränta. Sjuklivränta betalas från och med den månad man fyller 65 år och är livsvarig.