Kompletterande pensionspremier vid sjukdom och arbetsskada

Speciella regler gäller för olika avtalsområden.

Installatörsavtalet

Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) för anställda som omfattas av Installatörsavtalet, from 2016-01-01

Kraftverksavtalet

EnergiFöretagens Arbetsgivarförening (EFA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) för anställda som omfattas av Kraftverksavtalet, from 2018-01-01

Elektroskandiaavtalet

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening (TGA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF), för anställda som omfattas av Elektroskandiaavtalet, from 2018-01-01

Måleriavtalet

Måleriföretagen och Målarförbundet, för anställda som omfattas av Måleriavtalet, from 2018-01-01

Måleriavtalet och Månadslön

Fastigo och Målarförbundet, för anställda som omfattas av Måleriavtalet inklusive Månadslön, from 2018-01-01

Massa- och Pappersavtalet

Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, för anställda som omfattas av Massa- och Pappersavtalet, from 2018-01-01

Blå avtalet

Industriarbetsgivarna och IF Metall samt Seko, för anställda som omfattas av Blå avtalet, from 2018-01-01

Privatteateravtalet

Svensk Scenkonst och Teaterförbundet samt Svenska Musikerförbundet, för anställda som omfattas av Privatteateravtalet, from 2018-04-01

Byggavtalet

Byggföretagen och Byggnads för anställda som omfattas av Byggavtalet, från och med 2020-12-01

Glasmästeriavtalet

Glasbranschföreningen och Byggnads för anställda som omfattas av Glasmästeriavtalet, från och med 2020-12-01

Teknikinstallationsavtalet VVS och KYL

Installatörsföretagen och Byggnads för anställda som omfattas av Teknikinstallationsavtalet från och med 2020-12-01

Plåt- och Ventilationsavtalet

Plåt- och ventföretagen  och Byggnads för anställda som omfattas av Plåt- och Ventilationsavtalet, från och med 2020-12-01

Lageravtalet

Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening och Handelsanställdas förbund för anställda som omfattas av Lageravtalet, från och med 2021-01-01

Danscentrumavtalet

Danscentrum och fackförbundet för Scen & Film för anställda som omfattas av Danscentrumavtalet från och med 2020-11-01

Teatercentrumavtalet

Teatercentrum och fackförbundet för Scen & Film för anställda som omfattas av Danscentrumavtalet från och med 2020-11-01

Väg- och Banavtalet

Sveriges Byggindustrier och SEKO för anställda som omfattas av Väg- och Banavtalet, från och med 2020-12-01

Entreprenadmaskinavtalet

Maskinentreprenörerna och Byggnads för anställda som omfattas av Entreprenadmaskinavtalet, från och med 2020-12-01