Installationsavtalet – sjukdom och arbetsskada

Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) för anställda som omfattas av Installationsavtalet, från och med 2016-01-01.

Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har avtalat om kompletterande pensionsavgifter (extra pension) inom SAF-LO för de som omfattas av Installationsavtalet.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

Från och med 2016-01-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension) för elektriker?

Från och med 2016-01-01 omfattas även de som går på Installationsavtalet mellan Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern (det vill säga pensionsavgiften betalas även före 22-års ålder).

Vilken pensionspremie betalas för elektriker?

Från och med 2012 är premien från premiebefrielseförsäkringen 4,5% av din sjukpenning­grundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Från 2016-01-01 har elektriker som går på Installationsavtalet mellan Installatörsföretagen (fd. EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) även rätt till en kompletterande pensionsavgift (extra pension).

2016-01-01 och 2017-04-30 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,95 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,95 %.

2017-05-01 – 2019-04-30 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 1,235 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 1,235 %.

Från och med 2019-05-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 1,425 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 1,425 %.

Mer om premie­befrielse­försäkring via Afa För­säkring

För att se allmänna regler och villkor för premie­befrielse­försäkring, besök vår samlingssida via länken nedan.