Måleriavtalet inkl Månadslön – sjukdom och arbetsskada

Fastigo och Målarförbundet, för anställda som omfattas av Måleriavtalet inklusive Månadslön från och med 2018-01-01.

Fastigo och Målarförbundet har avtalat om kompletterande pensionsavgifter (extra pension) inom SAF-LO för de som omfattas av Måleriavtalet och Månadslön.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Måleriavtalet inklusive Månadslön mellan Fastigo och Målarförbundet.

Från och med 2018-01-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2018-01-01 omfattas även de som går på Måleriavtalet inklusive Månadslön mellan Fastigo och Målarförbundet av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern (det vill säga pensionsavgiften betalas även före 22-års ålder).

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2012 är premien från premiebefrielseförsäkringen 4,5% av din sjukpenning­grundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Från 2018-01-01 har de som går på Måleriavtalet inklusive Månadslön mellan Fastigo och Målarförbundet även rätt till en kompletterande pensionsavgift (extra pension).

2018-01-01 - 2018-04-30 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,665 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,665%.

2018-05-01 - 2019-04-30 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,76 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,76%.

Från 2019-05-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,95 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,95%.

Mer om premie­befrielse­försäkring via Afa För­säkring

För att se allmänna regler och villkor för premie­befrielse­försäkring, besök vår samlingssida via länken nedan.