Byggavtalet – sjukdom och arbetsskada

Byggföretagen och Byggnads för anställda som omfattas av Byggavtalet, från och med 2020-12-01.

Byggföretagen och Byggnads har avtalat om kompletterande pensionsavgifter (extra pension) inom SAF-LO för de som omfattas av Byggavtalet.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Byggavtalet.

Från och med 2020-12-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2020-12-01 omfattas även de som går på Byggavtalet mellan Byggföretagen och Byggnads av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern (det vill säga pensionsavgiften betalas även före 22-års ålder).

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2020-12-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 1,0925 % av den sjukpenning­grundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 1,0925 %.

Mer om premie­befrielse­försäkring via Afa För­säkring

För att se allmänna regler och villkor för premie­befrielse­försäkring, besök vår samlingssida via länken nedan.