Elektroskandiaavtalet – sjukdom och arbetsskada

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening (TGA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF), för anställda som omfattas av Elektroskandiaavtalet, från och med 2018-01-01.

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening (TGA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har avtalat om kompletterande pensionsavgifter (extra pension) inom SAF-LO för de som omfattas av Elektroskandiaavtalet.

Nedanstående gäller endast de som omfattas av Elektroskandiaavtalet mellan Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening (TGA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

Från och med 2018-01-01 har dessa även rätt till kompletterande pensionsavgifter (extra pension) från premiebefrielseförsäkringen.

Den kompletterande pensionsavgiften gäller både för lönedelar under och över 7,5 inkomstbasbelopp.

När gäller kompletterande pensionsavgifter (extra pension)?

Från och med 2018-01-01 omfattas även de som går på Elektroskandiaavtalet mellan Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening (TGA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) av en kompletterande pensionsavgift (extra pension) och de har ingen begränsning av startåldern (det vill säga pensionsavgiften betalas även före 22-års ålder).

Vilken pensionspremie betalas?

Från och med 2012 är premien från premiebefrielseförsäkringen 4,5% av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Från 2018-01-01 har de som går på Elektroskandiaavtalet mellan Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening (TGA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) även rätt till en kompletterande pensionsavgift (extra pension).

2018-01-01 - 2019-09-30 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 0,902 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 0,902 %.

Från och med 2019-10-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extra pension) 1,1875 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 1,1875 %.

Från och med 2022-10-01 är premien för kompletterande pensionsavgift (extrapension) 1,3775 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 1,3775 %.

Mer om premiebefrielseförsäkring via Afa Försäkring

För att se allmänna regler och villkor för premiebefrielseförsäkring, besök vår samlingssida via länken nedan.