Förlängd livränta

Förlängd livränta är en del av Avtalspension SAF-LO och gäller enligt övergångsregler för födda mellan 1935 – 1967. Förlängd livränta är också en del av Kooperationens Avtalspension (KAP) och gäller enligt övergångsregler för födda mellan 1933 – 1968.

Försäkringen för privatanställda arbetare gäller för:

  • den som var förtidspensionerad 31 december 1995 och som den 31 december 1995 uppbar livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring 

          eller

  • den som var förtidspensionerad den 31 december 1995 och uppbar livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring till följd av arbetsskada som inträffat före 1996

          eller

  • den som var sjuk den 31 december 1995 och som i direkt anslutning till denna sjukperiod får sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Försäkringen för kooperativt anställda arbetare gäller för:

  • den som var förtidspensionerad 31 december 1996 och som den 31 december 1996 uppbar livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring

          eller

  • den som var förtidspensionerad den 31 december 1996 och uppbar livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring till följd av arbetsskada som inträffat före 1997

          eller

  • den som var sjuk den 31 december 1997 och som i direkt anslutning till denna sjukperiod får sjukersättning eller aktivitetsersättning.

 

Den som tillhör någon av dessa grupper får ersättning i form av en så kallad förlängd livränta. Förlängd livränta betalas från och med den månad man fyller 65 år och är livsvarig.