Trygg på jobbet - tidning om arbetsliv

Tidningen Trygg på Jobbet har fokus på arbetsmiljö och arbetsliv. Missa inget nummer - få den gratis digitalt.

Trygg på jobbet sätter människan i fokus och ger läsarna kunskap och inspiration i deras arbetsmiljöarbete. Här hittar du också nyheter om kollektivavtalade försäkringar och reportage från olika arbetsplatser.

Tidningen Trygg på jobbet kommer ut 8 gånger per år.

Senaste numret

Tidigare nummer