Hantera administratörer

Till e-tjänster för arbetsgivare behöver du utse huvudadministratör och administratörer. De ansvarar för e-tjänsterna och hanterar olika ärenden.

Det behöver alltid finnas en huvudadministratör som representerar företaget eller organisationen. Huvudadministratören har det övergripande ansvaret för e-tjänsterna, och fungerar som kontaktperson mot Afa För­säkring.

Administratörer hanterar olika ärenden i e-tjänsterna som att bekräfta anställningar och hjälpa anställda med att anmäla till sjukförsäkring eller för­säkring om arbetsbrist.

Så byter du huvudadministratör

Om du behöver byta huvudadministratör så finns det två sätt att göra det på beroende på om personen arbetar kvar eller inte.

1. Om den tidigare huvudadministratören arbetar kvar:

Om den tidigare huvudadministratören arbetar kvar på företaget, byter du huvudadministratör genom att logga in på e-tjänsterna.

  1. Gå till Inställningar och sen Administratörlista.

  2. Välj vem den nya administratören är genom att klicka på personens namn.

2. Om den tidigare huvudadministratören har slutat:

Du som firmatecknare eller företrädare för arbetsgivaren byter huvudadministratör genom att fylla i blanketten Anslutningsavtal/Byte av huvudadministratör.

Kryssa i "Byt huvudadministratör" och fyll i uppgifter om företaget och administratören.

Skicka blanketten till:

Afa För­säkring

106 27 Stockholm

Lägg till eller ta bort administratörer

Det är du som huvudadministratör som ansvarar för att lägga till och ta bort administratörer som har tillgång till e-tjänsterna. Här hittar du en instruktion på hur du gör.

Mer om våra e-tjänster