Informationsfilmer för arbetsgivare

Så går det till

Genom att bekräfta anställning digitalt spar ni tid för verksamheten och era medarbetare kan få ersättning snabbare. Se filmen om hur det går till. 

Tips för att gå över till digital anmälan

Ett smartare, enklare och effektivare sätt att hantera era kollektivavtalade försäkringar.

Del 1 - Om du hade ett papper, vad skulle du rita då?

Del 2 - Om du hade ett papper, vad skulle du rita då?

Del 3 - Om du hade ett papper, vad skulle du rita då?

Del 4 - Om du hade ett papper, vad skulle du rita då?