Anmäl fler sjukskrivna samtidigt via fil

När ska du anmäla? Vi rekommenderar att du anmäler i efterhand. Alla som varit sjukskrivna i september anmäls till exempel tidigast i oktober.
 

Filspecifikation
Här hittar du specifikation för hur filen ska se ut.

Postbeskrivning

Innan du anmäler
Informera chefer, fack eller övriga som är involverade i processen att ni anmäler. Här finns ett exempel på information att använda internt. 

Information att sprida internt

Efter du har anmält
Afa Försäkring kontaktar den sjukskrivna via brev, SMS eller e-post och ber den återkomma till oss för att slutföra anmälan.

Frågor?
Kontakta vår support på 08-696 49 49 (vardagar 08:00–17:00) eller via e-post till kundwebb@afaforsakring.se