Anmäl fler sjukskrivna samtidigt via fil

Gäller för privat- eller kooperativt anställda arbetare som är sjukskrivna mer än 14 dagar.

När ska du anmäla?

Vi rekommenderar att du anmäler i efterhand. Alla som varit sjukskrivna i september anmäls till exempel tidigast i oktober.

Filspecifikation

Här hittar du specifikation för hur filen ska se ut. 

Postbeskrivning

Technical description

För att underlätta framtagandet av en fil kan ni använda er av vår mall för CSV:

Instruktion för mall för CSV

Innan du anmäler

Informera chefer, fack eller övriga som är involverade i processen att ni anmäler. Här finns ett exempel på information att använda internt.

Information att sprida internt

Så här anmäler du

1) Logga in på arbetsgivarsidorna

2) Välj ladda upp fil i menyn

3) Ladda upp filen med sjukskrivna och skicka in. Nu är du klar.

Efter du har anmält

Afa Försäkring kontaktar den sjukskrivne via brev, SMS eller e-post och ber den återkomma till oss för att slutföra anmälan.

Inte ansluten till e-tjänsten?

För att kunna anmäla behöver du som arbetsgivare vara ansluten till e-tjänsten.

Anslut dig här 

Frågor?

Kontakta vår support på 08-696 49 49 (vardagar 08:00–17:00) eller via e-post till etjanster@afaforsakring.se