Förebyggande och hälsofrämjande insatser viktig del i arbetsmiljö­arbetet

Pressmeddelande
16 februari 2021klockan 07.00

Arbetsmiljöfrågor har sällan varit så aktuellt och på så mångas läppar samtidigt som nu, inte minst i en tid då den stora coronapandemin på ett eller annat sätt påverkar alla i arbetslivet. I veckan aktualiserades arbetsmiljöfrågan ytterligare, då regeringen släppte en ny arbetsmiljöstrategi, vilken presenterades på ett webbinarium arrangerat av Afa För­säkring.


– Vi välkomnar att regeringen släpper en ny arbetsmiljöstrategi och att de vill höja ambitionsnivån i den nya strategin. I förra veckan anordnade vi tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet ett välbesökt webbinarium, med 1 000 deltagare, där arbetsmarknadsminister Eva Nordmark presenterade de stora dragen i regeringens nya arbetsmiljöstrategi, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa Försäkring.

– Under webbinariet fick vi även tillfälle att samtala om hur vi på Afa Försäkring, tillsammans med olika aktörer, fortsatt kan jobba proaktivt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor, för att minska risken för arbetsskador och arbetssjukdomar, säger hon.

Forskning och samverkan med andra – en framgång i arbetsmiljöarbetet

Under webbinariet återkom ministern flera gånger till hur viktigt det är med samverkan i arbetet för en bättre arbetsmiljö. Regeringens nystartade Arbetsmiljöforum ska bidra till att skapa en samverkande dialog mellan regeringen, myndigheter och arbetsmarknadens parter kring arbetsmiljöstrategin och olika åtgärdsfrågor.

Samverkan är viktig även i Afa Försäkrings förebyggande arbete.

– Vi satsar 350 miljoner kronor om året på förebyggande insatser för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa inom den privata sektorn och i kommuner och regioner. Forskningen vi finansierar, som en del av det förebyggande arbetet, ska komma till nytta i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey.

Våra samarbetspartners Prevent och Suntarbetsliv förmedlar kunskap och verktyg för en bättre arbetsmiljö inom den privata sektorn och i kommuner och regioner. Genom dem bidrar vi till att kunskapen om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna.

Afa Försäkring samverkar även i olika innovativa förebyggande projekt för att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet.

Tillsammans med Svenska Judoförbundet samverkar vi för att öka fallkompetensen i svenskt arbetliv genom judoinspirerad träning. Syftet är att minska fallolyckor, som är den allra vanligaste arbetsolyckan i Sverige, säger hon.

Ett annat exempel på ett förebyggande arbete, som ska skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser, är samverkan med Byggbranschens Säkerhetspark.

Unik skadedatabas utgör grunden för arbetsmiljöarbetet

Afa Försäkrings uppdrag att arbeta förebyggande kommer från våra ägare, Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från våra största uppdragsgivare Sveriges Kommuner och Regioner.

– Grunden för Afa Försäkrings förebyggande arbete är vår skadedatabas och de 15 miljoner försäkringsärenden den innehåller. Databasen är en unik kunskapskälla som används i alltifrån analyser, forskningsprojekt, och i våra olika statistikrapporter, säger Susanna Stymne Airey.

Förebyggande arbete som spelar roll i vardagen

Arbetsmarknadsministern Eva Nordmarks råd under webbinariet, till de som jobbar med arbetsmiljö på sin arbetsplats i vardagen, var att prioritera just förebyggande arbete.

Förutom arbetet med forskningsfinansiering och förebyggande projekt, utgör det så kallade IA-systemet en stor del av Afa Försäkrings bidrag till det förebyggande arbetet på arbetsplatser. Det är ett informationssystem för arbetsmiljöarbete som används av företag i många olika branscher över hela Sverige.

– Vi har utvecklat systemet tillsammans med våra ägare och användarna och är stolta över den skillnad det gör i arbetslivet för såväl enskilda personer som arbetsgivare. Antalet användare av IA-systemet växer stadigt, vilket visar på det stora behovet av ett system som detta, säger Susanna Stymne Airey.

Ytterligare en insats Afa Försäkring arbetar med är Rehabiliteringsstöd. Det är ett ekonomiskt stöd som arbetsgivare kan söka när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering. Stödet kan sökas även för förebyggande insatser.

Det kan röra sig om stresshantering och livsstilsförändringar, beroendebehandling, omskolning eller olika fysiska besvär, säger hon.

– En stor och viktig förebyggande satsning är Stöd för arbetsmiljöutbildning, som vi fått förtroendet från arbetsmarknadens parter att hantera. Deras gemensamma satsning på 75 miljoner kronor ska gå till arbetsmiljöutbildningar inom privat sektor där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans.

Fler webbinarier om nya arbetsmiljöstrategin planeras

– Under våren 2021 anordnar Afa Försäkring tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet ytterligare fyra seminarier gällande den nya arbetsmiljöstrategin, säger Susanna Stymne Airey.

– I de kommande seminarierna kommer vi att fördjupa oss i de olika prioriterade områdena i strategin och lyfta hur man på arbetsplatser kan arbeta vidare med de här frågorna med grund i aktuell forskning.

Mer info: Se det filmade webbinariet eller läs en kort sammanfattning på Afa Försäkrings webbplats.  

Kontakt: Susanna Stymna Airey, chef för enheten Förebygga, Afa Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730 96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.