Skapa bättre arbetsmiljö för alla

AFA Försäkring arbetar för att skapa bättre arbetsmiljö för alla! Vi vill att varje arbetsplats ska vara så säker att ingen behöver skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Därför tillhandahåller vi kunskaper för att stödja arbetsplatser med deras systematiska arbetsmiljöarbete.

Rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Vår arbetsskaderapport är Sveriges största. Den publiceras varje år i maj/juni och innehåller den senaste utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Till rapporten

Rapport - Arbetssjukdomar - april 2016

I debatten om arbetssjukdomar figurerar ofta olika siffror och definitioner. I syfte att försöka fördjupa förståelsen kring detta komplexa ämne och regelverkens påverkan av utvecklingen, har AFA Försäkring tagit fram en rapport om arbetssjukdomar. 

Till rapporten 

IA-systemet - verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete

AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

Läs mer om IA-systemet 

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstöd

Ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning!

Från 1 januari har du som arbetsgivare möjlighet att få ekonomisk ersättning för arbetsmiljöutbildningen. Stödet gäller för företag som har tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och har minst en anställd.

OBS! Efterfrågan på Stöd till arbetsmiljöutbildning har varit mycket större än vad vi vågat tro. De pengar som var avsedda att räcka till 2018 kommer att ta slut redan i år. Vi kan därför  inte ta emot fler ansökningar från företag eller godkänna fler utbildningsanordnare efter 14 oktober 2016. Nu kommer satsningen att utvärderas.

Läs mer om stöd för arbetsmiljöutbildning

Våra samarbetspartner Prevent och Suntarbetsliv

Genom våra samarbetspartners Prevent och Suntarbets­liv bidrar vi till att kunskap från forskning kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna.

Prevent

Suntarbetsliv