Skapa bättre arbetsmiljö för alla

AFA Försäkring arbetar för att skapa bättre arbetsmiljö för alla! Vi vill att varje arbetsplats ska vara så säker att ingen behöver skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Därför tillhandahåller vi kunskaper för att stödja arbetsplatser med deras systematiska arbetsmiljöarbete.

Rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Vår arbetsskaderapport är Sveriges största. Den publiceras varje år i maj/juni och innehåller den senaste utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

 

Till rapporten

IA-systemet - verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete

AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

Läs mer om IA-systemet 

Våra samarbetspartner Prevent och Suntarbetsliv

Genom våra samarbetspartners Prevent och Suntarbets­liv bidrar vi till att kunskap från forskning kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna.

Prevent

Suntarbetsliv