Analys och statistik

Med hjälp av vår unika skadedatabas som innehåller drygt 13 miljoner ärenden kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. I vår årliga arbetsskaderapport, som är tillgänglig för alla, kan du se hur utvecklingen ser ut för olika branscher i landet.

Rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Vår arbetsskaderapport är Sveriges största. Den publiceras varje år i maj/juni och innehåller den senaste utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Till rapporten