Analys och statistik

Med hjälp av vår unika skadedatabas som innehåller drygt 13 miljoner ärenden kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. I vår årliga arbetsskaderapport, som är tillgänglig för alla, kan du se hur utvecklingen ser ut för olika branscher i landet.