Samarbete med Byggbranschens Säkerhetspark

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har vi startat ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark. Syftet är att utveckla ett utbildningskoncept och erbjuda säkerhetsträning i Säkerhetsparken till landets skolor och utbildningar med koppling till byggbranschen. Genom samarbetet vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.