Samarbete med Byggbranschens Säkerhetspark

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har vi startat ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark. Syftet med samarbetet är att utveckla ett utbildningskoncept samt erbjuda skolor och utbildningar – med koppling till byggbranschen – möjlighet att reflektera kring beteenden och attityder som kan påverka säkerheten, detta utifrån uppbyggda stationer och scenarion som finns i Säkerhetsparken. Genom samarbetet vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.