Samverkan med Svenska Judoförbundet

Som en del av AFA Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador till följd av fallolyckor har vi startat ett unikt samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet.

Foto: YMR Kommunikation.

Statistik om fallolyckor

  • 10 500 fallolyckor direkt på golvet eller marken
  • 8 000 fallolyckor på arbetet
  • 2 500 fallolyckor på väg till eller från arbetet
  • 2 000 allvarliga fallolyckor på arbetet

Minskat personligt lidande och minskade samhällskostnader

I början av januari 2018 undertecknade AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet avtalet för ett samverkansprojektet om fallkompetens i arbetslivet. Projektet syftar till att förebygga fallolyckor på arbetsplatser och minska skador av fallolyckor på arbetsplatsen, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Genom samarbetet vill båda parter bidra till minskat personligt lidandet på grund av fall i arbetet, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Målgrupper för satsningen är arbetsplatsombud, chefer och ledare med arbetsmiljöansvar, skyddskommittéer, arbetsgivare och arbetstagare.

Nytt grepp att lära arbetstagare falla

Under senare år har det i det systematiska arbetsmiljöarbetet gjorts en del framsteg för att minska fallolyckor på jobbet. Det handlar om åtgärder som att förebygga hala golv, markera nivåskillnader och öka medvetenheten om vilka faktorer som kan påverka fallrisken under olika praktiska arbetsmoment.

Däremot har färre insatser gjorts för att träna arbetstagarna fysiskt för att förbättra deras möjligheter att skydda sig mot fallolyckor. Här vill AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet göra skillnad. Se filmerna "Alla kan falla":

Alla kan falla - På kontoret 
Alla kan falla  På förskolan
Alla kan falla – På väg till jobbet
Alla kan falla – Inom sjukvården
Alla kan falla – Inom transportbranschen
Alla kan falla – På byggarbetsplatsen

Bra fallteknik kan förebygga skador 

Inom judon finns träningsformer för fallteknik som kan göra individer mer fallkompetenta. När fallet är ett faktum är det bra att ha rätt teknik för att landa rätt. 

– Vi kan genom judon erbjuda fysisk träning av balans, explosiv styrka i muskler och träning i kroppsuppfattning. Fallkompetens minskar rädslan att falla, vilket i sin tur leder till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Kristiina Pekkola, förbundsordförande för Svenska Judoförbundet.

Med hjälp av judons kunskapsarsenal kan vi öka fallkompetensen i arbetslivet

 Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga, AFA Försäkring.

Forskning om samverkansprojektet

Inom ramen för samverkansprojektet genomförs även uppföljning av effekterna av fallträningen som sker genom satsningen. Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, forskar på effekterna av fallkompetensprojektet. 
Se en filmad intervju med forskaren: 
Filmintervju – Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap

Så kan man undvika fallolyckor

Det finns många sätt att förebygga fallolyckor. Här är några tips:

  • Halkskydd på frekventa in- och utgångar
  • Sandning och snöröjning
  • Broddar och ändamålsenliga skor
  • Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolan
  • Halkutbildning för riskgruppen äldre arbetskraft 
  • Se fler tips på Prevents webbplats

Pressbilder att ladda ner:

Ange alltid fotografens namn vid användning av bilderna. Fotograf: Anna Rut Fridholm

Ladda ner bild 1: Fallkompetensträning FoU-dag i Gävle okt 2018 
Ladda ner bild 2: Fallkompetensträning FoU-dag i Gävle okt 2018
Ladda ner bild 3: Fallkompetensträning FoU-dag i Gävle okt 2018
Ladda ner bild 4: Fallkompetensträning FoU-dag i Gävle okt 2018

Pressmeddelanden om fallolyckor och fallträning:

Pressmeddelande 2018-11-26: Halkan är här – 7 200 fallolyckor utomhus varje år 
Pressmeddelande 2018-10-03: Medarbetare faller tryggt på AFA Försäkring 
Pressmeddelande 2018-05-31: Byggarbetare tränar judo för att förebygga fallskador 
Pressmeddelande 2018-03-28: Fallolyckor på arbetet - statistikrapport AFA Försäkring 
Pressmeddelande 2018-01-29: Judoprojekt ska öka fallkompetensen i svenskt arbetslivt

Mer om Svenska Judoförbundet och intresseanmälan

Läs mer hos Svenska Judoförbundet

Intresseanmälan fallkompetens på arbetsplatsen

 

Film: Michail Tonkonogi forskar om projektet

Film: Alla kan falla – på förskolan

Film: Alla kan falla – På väg till jobbet

Film: Alla kan falla - På kontoret

Film: Alla kan falla – inom sjukvården

Film: Alla kan falla – Inom transportbranschen

Film: Alla kan falla – På byggarbetsplatsen