Svenska Judoförbundet

Som en del av AFA Försäkrings arbete med att minska och förebygga arbetsskador till följd av fallolyckor, har vi startat ett unikt samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet.

Foto: Alf Tornberg, Tilda Avesson och Karin Strömqvist Bååthe.

Minskat personligt lidande och minskade samhällskostnader

I början av januari 2018 undertecknade AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet avtalet för ett unikt samverkansprojektet kring fallkompetens i arbetslivet. Projektet syftar till att förebygga fallolyckor på arbetsplatser och minska skador av fallolyckor på arbetsplatsen, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Genom samarbetet vill båda parterna bidra till minskat personligt lidandet på grund av fall i arbetet, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Satsningens målgrupper är arbetsplatsombud, chefer och ledare med arbetsmiljöansvar, skyddskommittéer, arbetsgivare och arbetstagare.

Nytt grepp att lära arbetstagare falla

Under senare år har det, i det systematiska arbetsmiljöarbetet, gjorts en del framsteg för att minska fallolyckor på jobbet. Det handlar om åtgärder som att förebygga hala golv, markera nivåskillnader och öka medvetenheten om vilka faktorer som kan påverka fallrisken under olika praktiska arbetsmoment.

Däremot har färre insatser gjorts för att träna arbetstagarna fysiskt för att förbättra deras möjligheter att skydda sig mot fallolyckor.Här vill AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet göra skillnad.

Med hjälp av judons kunskapsarsenal kan vi öka fallkompetensen i arbetslivet

 säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga, AFA Försäkring.

Inom judon finns det unika träningsformer för fallteknik som kan göra individer mer fallkompetenta. När fallet är ett faktum är det bra att ha rätt teknik för att landa rätt. 

– Vi kan genom judon erbjuda fysisk träning av balans, explosiv styrka i muskler, och träning i kroppsuppfattning. Fallkompetens minskar rädslan att falla, vilket i sin tur leder till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Kristiina Pekkola, förbundsordförande för Svenska Judoförbundet.

Läs pressmeddelande om samarbetet

Läs mer hos Svenska Judoförbundet