Samverkan med Svenska Judoförbundet

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador som följd av fallolyckor, har vi ett unikt samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet. Syftet är att öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv. Inom ramen för samverkansprojektet genomförs även forskning och uppföljning av effekterna av fallträningen. Forskningen sker i samarbete med Högskolan Dalarna.