Två bagare står och arbetar i bageriet med varsin deg.

Högre risk för allvarliga arbetsolyckor för livs­medels­arbetare

Tidning - Trygg på jobbet

Livsmedelsarbete har högre risk för både allvarliga arbetsolycksfall och långvarig sjukfrånvaro än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper. Det visar statistik från Afa För­säkring.

Trygg på jobbet, december 2023.

Männen löper högre risk att drabbas

Livs­medels­arbetare löper högre risk att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall jämfört med samtliga yrkesgrupper. För män låg risken 2021 på 10,4 allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta. Och för kvinnor på 9,0 per 1 000 sysselsatta, att jämföra med 3,3 respektive 1,9 per 1 000 sysselsatta för samtliga yrkesgrupper.

Slaktare och styckare löper högst risk

Högsta risken för allvarliga arbetsolyckor löper slaktare och styckare med flera. Det gäller både för män och kvinnor. Men flest antal allvarliga arbetsolycksfall drabbar maskinoperatörer, som är den största yrkesundergruppen inom livs­medels­arbetare.

Sjukfrånvaron högst bland kvinnor

Långa sjukfall är ungefär dubbelt så vanliga för kvinnor som för män bland livs­medels­arbetare. Det är också vanligare jämfört med samtliga yrkesgrupper inom Svenskt Näringsliv/LO. De två vanligaste diagnoserna är muskel-/skelettsjukdomar och psykiska diagnoser. Reaktion på stress är den vanligaste orsaken bland de psykiska diagnoserna.

Tre exempel ur verkligheten

”Jag skulle rengöra bakmaskinen. När jag satte i gång maskinen kapades tre fingrar av.”

 • Kvinna 46–55 år

 • Yrke: Bagare och konditorer

 • Diagnos: Traumatisk amputation av två eller fler fingrar

 • Skadeallvar: Medicinsk invaliditet

”Jag stod på grislinjen och skulle skära ut organ. Råkade skära mig i vänster underarm.”

 • Man 36–45 år

 • Yrke: Slaktare och styckare med flera

 • Diagnos: Sårskada på fingrar utan skada på nagel.

 • Skadeallvar: Sjukskriven > 30 dagar

”Helt plötsligt var höger tumme på fel sida av skivskyddet och åkte in i klingan. Jag skar av en bit av tummen.”

 • Kvinna 36–45 år

 • Yrke: Slaktare och styckare med flera

 • Diagnos: Sårskada på finger utan skada på nagel

 • Skadeallvar: Medicinsk invaliditet

Text: Per Cornell

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Mer innehåll från Trygg på jobbet

Omslag till tidningen Trygg på jobbet

Trygg på jobbets artikelarkiv

I arkivet hittar du det urval av artiklar från tidningen Trygg på jobbet som vi publicerat som webbsidor. Samtliga artiklar hittar du i pdf-versionen av tidningen.