Ett webbaserat verktyg gör det möjligt att själv hitta Afa Försäkrings statistik för olika yrkesgrupper.

Få tillgång till Afa Försäkrings statistik

Tidning - Trygg på jobbet

Ett webbaserat verktyg gör det möjligt att själv hitta Afa Försäkrings statistik för olika yrkesgrupper.

Trygg på jobbet, december 2022.

Det nya interaktiva verktyget innehåller statistik för arbetsskador och sjukfrånvaro. Statistiken kommer från Afa Försäkrings stora skadedatabas, ett register över alla de försäk­rings­ären­den som Afa För­säkring hanterar. Nu är det möjligt att själv filtrera statistik över allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro utifrån yrkesgrupp.

– Afa För­säkring vill göra statistiken mer lättillgänglig. Det ska vara enkelt att snabbt få en bild av arbetsskade- och sjukförsäkringsstatistik inom olika yrkesgrupper, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa För­säkring.

Det blir fler rapporter i framtiden

Verktyget är uppbyggt i SAS Visual Analytics och består i dagsläget av rapporter med flera flikar. Antalet rapporter kommer att utökas i framtiden. Verktyget är under utveckling och på sikt kommer även mer information om arbetsskador och sjukfrånvaro att finnas tillgänglig.

– Vi vet att många är intresserade av vår statistik och alla som vill kan använda verktyget, det kostar inget. Tanken är att exempelvis arbets­marknadens parter och fack- och arbetsgivar­förbund lättare ska komma åt vår statistik.

– Verktyget kan även vara användbart för forskare, journalister, myndigheter och intresseorganisationer som jobbar med arbetsmiljöfrågor, säger Anna Weigelt.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta ut egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta ut egen statistik. Det finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.

Fotocollage: Afa För­säkring, Shutterstock, Unsplash, Jonas Jakobsson

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2022. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Mer om Afa Försäkrings statistik

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.

Statistikbild som ett kollage med olika grafik för statistik varvat med bild på en pappa med barn och en kvinna i hörselkåpor.

Statistik­rapporter att ladda ner

Här hittar du alla statistik­rapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad som vi publicerat.