Ett webbaserat verktyg gör det möjligt att själv hitta Afa Försäkrings statistik för olika yrkesgrupper.

Få tillgång till Afa Försäkrings statistik

Tidning - Trygg på jobbet

Ett webbaserat verktyg gör det möjligt att själv hitta Afa Försäkrings statistik för olika yrkesgrupper.

Trygg på jobbet, december 2022.

Det nya interaktiva verktyget innehåller statistik för arbetsskador och sjukfrånvaro. Statistiken kommer från Afa Försäkrings stora skadedatabas, ett register över alla de försäkringsärenden som Afa Försäkring hanterar. Nu är det möjligt att själv filtrera statistik över allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro utifrån yrkesgrupp.

– Afa Försäkring vill göra statistiken mer lättillgänglig. Det ska vara enkelt att snabbt få en bild av arbetsskade- och sjukförsäkringsstatistik inom olika yrkesgrupper, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring.

Det blir fler rapporter i framtiden

Verktyget är uppbyggt i SAS Visual Analytics och består i dagsläget av rapporter med flera flikar. Antalet rapporter kommer att utökas i framtiden. Verktyget är under utveckling och på sikt kommer även mer information om arbetsskador och sjukfrånvaro att finnas tillgänglig.

– Vi vet att många är intresserade av vår statistik och alla som vill kan använda verktyget, det kostar inget. Tanken är att exempelvis arbets­marknadens parter och fack- och arbetsgivar­förbund lättare ska komma åt vår statistik.

– Verktyget kan även vara användbart för forskare, journalister, myndigheter och intresseorganisationer som jobbar med arbetsmiljöfrågor, säger Anna Weigelt.

Läs mer och testa statistikverktyget

Här kan du ta del av Afa Försäkrings statistikverktyg.

Fotocollage: Afa Försäkring, Shutterstock, Unsplash, Jonas Jakobsson

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2022. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.