Stor publik framför stora scenen på Gilla Jobbet 2023.

Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö

NyhetPublicerad 27 oktober 2023

Den 26 oktober anordnades arbets­marknadens parters återkommande arbetsmiljöevent Gilla Jobbet på Stockholm Waterfront. Deltagare från hela landet kom för att ta del av forskning och aktiviteter på denna mötesplats för hälsofrämjande arbetsmiljö­arbete.

Ari Riabacke, doktor i risk- och beslutsanalys, var först ut på Stora scenen med ett föredrag om hur man sätter mål och fattar beslut för att nå ett arbetsklimat där alla kan gilla jobbet.

– Ska vi driva förändring måste vi komma ihåg att vägen ut ur skogen är lika lång som vägen in. Vi måste börja med att fundera på hur vi fattar beslut. Vi ska också vara medvetna om att förändringsprocesser löper inte från ett datum till ett annat, de löper i all evighet, sa han.

– Vilka är de viktigaste besluten vi ska fatta? Har vi inte koll på det kommer vi att lägga för mycket tid på det som är oviktigt och för lite på det viktiga. Vilka mål ska vi sätta upp? För att ta reda på vad vi ska lägga extra kraft på kan vi göra mätningar av det vi vill förändra.

Ari Riabacke påpekade att interaktion är det viktigaste för att skapa trivsel på en arbetsplats.

– Alla måste få göra sin röst hörd. Ett bra sätt att uppnå det i mötessammanhang är att inte låta någon få ordet en andra gång förrän alla har fått komma till tals en gång, sa han.

– För att få en bra arbetsmiljö behöver vi skapa en kultur där vi känner glädje och mening. En kultur där vi blir sedda och vågar göra fel. Törs vi inte göra fel kan vi inte heller göra rätt.

Bättre ergonomi på jobbet genom variation

Dagens program bestod av 45 unika seminarier på elva scener. En av talarna var Tommy Wilén, legitimerad naprapat, som höll ett seminarium med rubriken Gerillaergonomi.

– Mitt första uppdrag som terapeut var rehabilitering av anställda med ryggbesvär på ett centrallager. När lagerarbetarna kom tillbaka till mig en andra och en tredje gång slog det mig att ska vi lyckas förändra arbetsrelaterade fysiska besvär så måste vi förändra själva arbetsplatserna, sa han.

– Det bästa man kan göra är att se till att få variation i arbetet. Vi behöver lyfta blicken för att se hur arbetsplatsen fungerar och hur vi beter oss. Har man ett statiskt jobb är det bättre att variera mellan fyra arbetspositioner som känns helt okej än att försöka hitta en superbra position.

Återhämtning på jobbet

Lina Ejlertsson, doktor i folkhälsovetenskap, berättade hur vi kan få in återhämtning som ett inslag i arbetsvardagen.

– Stress är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterad ohälsa. Och återhämtning är det viktigaste för att vi ska må bra. Återhämtning är en process som måste pågå dygnet runt. Så vi ska inte bara ägna fritiden åt det, vi ska också återhämta oss på jobbet, sa hon.

– För att vi ska lyckas med det behöver vår arbetssituation vara hanterbar, vi behöver känna trygghet i en gemenskap och vi behöver variation i våra arbetsuppgifter. För att avgöra vilken typ av återhämtning vi är i behov av behöver vi känna efter om vi är mentalt, emotionellt, fysiskt, sensoriskt eller socialt trötta.

Lina Ejlertsson skickade med oss åhörare två råd. Det första vara att sätta fingret på vad man mår bra och får återhämtning av. Det andra att anpassa återhämtningen på jobbet efter om man bara kan ta en kortare paus eller en längre, till exempel på lunchen.

– För att återhämtning ska bli en självklar del av vardagen behöver vi ta avslappnande, kreativa eller fysiska pauser. Det kan vara att blunda under tystnad, prata med en kollega eller utföra enkel rörelseträning, sa hon.

– Vilka effekter kan då återhämtning på jobbet ge? Jo, det kan ge ökad medvetenhet, ökat välbefinnande, bättre prestation, tryggare och roligare arbetsklimat, minskad sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. Sammantaget leder det här till ett hållbart arbetsliv.

I eventlokalernas centrum fanns en stor yta kallad Torget där besökarna kunde prova på olika aktiviteter. Där fick man bland annat prova VR-glasögon i arbetssammanhang, fallträning med Svenska judoförbundet och så kallade exoskelett, en form av tekniskt hjälpmedel som påminner om ett yttre skelett och ökar användarens styrka.

Årets Gilla Jobbet sändes även digitalt och lockade 3 634 uppkopplade åhörare.

Text: Adam Fredholm

Mer om Gilla Jobbet

Natalie Lindqvist står i en trappa.

Perstorps kommun såg Gilla Jobbets föreläsningar på distans

Arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet 2023 var helt fullbokat. Men det gick att delta på distans, vilket anställda i Perstorps kommun gjorde, tack vare HR-chefen Natalie Lindqvist. Afa För­säkring är en av arrangörerna bakom Gilla Jobbet.